Agenda
StraatsburgMaandag 28 mei 2018 - Donderdag 31 mei 2018 231k
Donderdag 31 mei 2018164kVersie: Woensdag 30 mei 2018, 18:15
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
39Deadline pointReageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Mondelinge vraag - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Commissie verzoekschriften
Commissie
Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
88Deadline -De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Deadline -Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Deadline -Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
99 voteBenoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
30 voteManipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader
Verslag:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het wettelijk kader van de EU
[2017/2064(INL)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Woensdag 30 mei 2018
77Deadline***IvoteUniemechanisme voor civiele bescherming
Verslag:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 30 mei 2018
89Deadline voteFinancieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020
Ontwerpresoluties
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Debat: Maandag 28 mei 2018
82Deadline voteDe situatie in Nicaragua
Ontwerpresoluties
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Debat: Dinsdag 29 mei 2018
37Deadline voteGendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020
Verslag:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182) - Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: Het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020
[2017/2012(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Debat: Woensdag 30 mei 2018
17Deadline voteUitvoering van de EU-strategie voor jongeren
Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren
[2017/2259(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
Debat: Woensdag 30 mei 2018
25Deadline voteUitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp
Verslag:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG)
[2017/2087(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 30 mei 2018
39Deadline voteOntwerpresoluties - Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Debat: Donderdag 31 mei 2018
15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties       Spreektijd
  pointUitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Vraagsteller (commissie)5'
"Catch the eye"5'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Auteurs (uitgebreide interpellaties)   (2x2') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointReageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 28 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 30 mei 2018, 16:00
88item on the agendapointDe situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 28 mei 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 14:00
83item on the agendapointVerdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 28 mei 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 14:00
84item on the agendapointSudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 28 mei 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 14:00
77item on the agendapointUniemechanisme voor civiele bescherming
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -AmendementenDinsdag 29 mei 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 30 mei 2018, 16:00
89item on the agendapointFinancieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020
  -OntwerpresolutiesMaandag 28 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 30 mei 2018, 16:00
82item on the agendapointDe situatie in Nicaragua
  -OntwerpresolutiesMaandag 28 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 30 mei 2018, 16:00
37item on the agendapointGendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -AmendementenWoensdag 23 mei 2018, 13:00
17item on the agendapointUitvoering van de EU-strategie voor jongeren
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -AmendementenWoensdag 23 mei 2018, 13:00
25item on the agendapointUitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -AmendementenWoensdag 23 mei 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 25 mei 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 28 mei 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 29 mei 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2018Juridische mededeling