Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 28 maja 2018 r. - Czwartek, 31 maja 2018 r. 238k
Czwartek, 31 maja 2018169kWersja: Środa, 30 maja 2018, 18:16
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
39Termin pointUdzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony
Pytanie ustne - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Komisja Petycji
Komisja
Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
88Termin -Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Termin -Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Termin -Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
99 voteMianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
30 voteManipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE
Sprawozdanie:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie manipulowania licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE
[2017/2064(INL)]
Komisja Transportu i Turystyki
Debata: Środa, 30 maja 2018
77Termin***IvoteUnijny Mechanizm Ochrony Ludności
Sprawozdanie:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 30 maja 2018
89Termin voteInstrument „Łącząc Europę” po 2020 r.
Projekty rezolucji
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Debata: Poniedziałek, 28 maja 2018
82Termin voteSytuacja w Nikaragui
Projekty rezolucji
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Debata: Wtorek, 29 maja 2018
37Termin voteRówność płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020
Sprawozdanie:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”
[2017/2012(INI)]
Komisja Rozwoju
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Debata: Środa, 30 maja 2018
17Termin voteWykonanie strategii UE na rzecz młodzieży
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Sprawozdanie w sprawie wykonania strategii UE na rzecz młodzieży
[2017/2259(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
Debata: Środa, 30 maja 2018
25Termin voteWdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu
Sprawozdanie:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE)
[2017/2087(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 30 maja 2018
39Termin voteProjekty rezolucji - Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Debata: Czwartek, 31 maja 2018
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych       Czas wystąpień
  pointInterpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali5'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00    Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych      item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Autorzy (interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych)   (2x2') 4'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointUdzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 30 maja 2018, 16:00
88item on the agendapointSytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 28 maja 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 14:00
83item on the agendapointObrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 28 maja 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 14:00
84item on the agendapointSudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 28 maja 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 14:00
77item on the agendapointUnijny Mechanizm Ochrony Ludności
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -PoprawkiWtorek, 29 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 30 maja 2018, 16:00
89item on the agendapointInstrument „Łącząc Europę” po 2020 r.
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 30 maja 2018, 16:00
82item on the agendapointSytuacja w Nikaragui
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 30 maja 2018, 16:00
37item on the agendapointRówność płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
17item on the agendapointWykonanie strategii UE na rzecz młodzieży
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
25item on the agendapointWdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 25 maja 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 29 maja 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna