Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 28 mai 2018 - Joi, 31 mai 2018 232k
Joi, 31 mai 2018163kVersiune: Miercuri, 30 mai 2018, 18:17
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Interpelări majore
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
39Termen pointRăspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Comisia pentru petiții
Comisia
Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
88Termen -Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Termen -Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Termen -Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
99 voteNumirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
30 voteManipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE
Raport  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE
[2017/2064(INL)]
Comisia pentru transport și turism
Dezbatere: Miercuri, 30 mai 2018
77Termen***IvoteMecanismul de protecție civilă al UE
Raport  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 30 mai 2018
89Termen voteMecanismul pentru interconectarea Europei după 2020
Propuneri de rezoluție
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Dezbatere: Luni, 28 mai 2018
82Termen voteSituația din Nicaragua
Propuneri de rezoluție
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Dezbatere: Marţi, 29 mai 2018
37Termen voteEgalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020
Raport  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Raport referitor la implementarea documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) - Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020
[2017/2012(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Dezbatere: Miercuri, 30 mai 2018
17Termen votePunerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret
Raport  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret
[2017/2259(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
Dezbatere: Miercuri, 30 mai 2018
25Termen votePunerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică
Raport  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică
[2017/2087(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 30 mai 2018
39Termen votePropuneri de rezoluție - Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Dezbatere: Joi, 31 mai 2018
15:00 - 16:00   Interpelări majore       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointInterpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Autor (comisie)5'
„Catch the eye”5'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Interpelări majore     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Autori (interpelări majore)   (2x2') 4'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointRăspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 28 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 30 mai 2018, 16:00
88item on the agendapointSituația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 28 mai 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 30 mai 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 30 mai 2018, 14:00
83item on the agendapointApărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 28 mai 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 30 mai 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 30 mai 2018, 14:00
84item on the agendapointSudan, în special situația Nourei Hussein Hammad
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 28 mai 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 30 mai 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 30 mai 2018, 14:00
77item on the agendapointMecanismul de protecție civilă al UE
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -AmendamenteMarţi, 29 mai 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 30 mai 2018, 16:00
89item on the agendapointMecanismul pentru interconectarea Europei după 2020
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 28 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 30 mai 2018, 16:00
82item on the agendapointSituația din Nicaragua
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 28 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 30 mai 2018, 16:00
37item on the agendapointEgalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -AmendamenteMiercuri, 23 mai 2018, 13:00
17item on the agendapointPunerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -AmendamenteMiercuri, 23 mai 2018, 13:00
25item on the agendapointPunerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -AmendamenteMiercuri, 23 mai 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 25 mai 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 28 mai 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 29 mai 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 30 mai 2018, 19:00
Ultima actualizare: 30 mai 2018Notă juridică