Program
ŠtrasburgPondelok, 28. mája 2018 - Štvrtok, 31. mája 2018 235k
Štvrtok, 31. mája 2018169kVerzia: Streda, 30. mája 2018, 18:17
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Veľké interpelácie
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
39Termín pointOdpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Výbor pre petície
Komisia
Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
88Termín -Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Termín -Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Termín -Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
99 voteVymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
30 voteManipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ
Správa:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Správa o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ
[2017/2064(INL)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Rozprava: Streda, 30. mája 2018
77Termín***IvoteMechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
Správa:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 30. mája 2018
89Termín voteNástroj na prepájanie Európy po roku 2020
Návrhy uznesení
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Rozprava: Pondelok, 28. mája 2018
82Termín voteSituácia v Nikarague
Návrhy uznesení
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Rozprava: Utorok, 29. mája 2018
37Termín voteRodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien
Správa:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Správa k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (SWD(2015)0182)
[2017/2012(INI)]
Výbor pre rozvoj
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Rozprava: Streda, 30. mája 2018
17Termín voteVykonávanie stratégie EÚ pre mládež
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež
[2017/2259(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Rozprava: Streda, 30. mája 2018
25Termín voteVykonávanie smernice o ekodizajne
Správa:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Správa o vykonávaní smernice o ekodizajne (2009/125/ES)
[2017/2087(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 30. mája 2018
39Termín voteNávrhy uznesení - Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Rozprava: Štvrtok, 31. mája 2018
15:00 - 16:00   Veľké interpelácie       Rečnícky čas
  pointVäčšie interpelácie (článok 130b)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 135)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135)   (3x2') 6'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Veľké interpelácie     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Autori (väčšie interpelácie)   (2x2') 4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointOdpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 30. mája 2018, 16:00
88item on the agendapointSituácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 28. mája 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 14:00
83item on the agendapointObhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 28. mája 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 14:00
84item on the agendapointSudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 28. mája 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 14:00
77item on the agendapointMechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 29. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 30. mája 2018, 16:00
89item on the agendapointNástroj na prepájanie Európy po roku 2020
  -Návrhy uzneseníPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 30. mája 2018, 16:00
82item on the agendapointSituácia v Nikarague
  -Návrhy uzneseníPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 30. mája 2018, 16:00
37item on the agendapointRodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. mája 2018, 13:00
17item on the agendapointVykonávanie stratégie EÚ pre mládež
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. mája 2018, 13:00
25item on the agendapointVykonávanie smernice o ekodizajne
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. mája 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 25. mája 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 28. mája 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 29. mája 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 19:00
Posledná úprava: 30. mája 2018Právne oznámenie