Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 28. maj 2018 - Četrtek, 31. maj 2018 228k
Četrtek, 31. maj 2018163kRazličica: Sreda, 30. maj 2018, 18:17
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Večje interpelacije
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
39Rok pointOdgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Odbor za peticije
Komisija
Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
88Rok -Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Rok -Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Rok -Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
99 voteImenovanje člana izbirne komisije Evropskega javnega tožilstva
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
30 voteManipulacija s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU
Poročilo:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Poročilo s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU
[2017/2064(INL)]
Odbor za promet in turizem
Razprava: Sreda, 30. maj 2018
77Rok***IvoteMehanizem Unije na področju civilne zaščite
Poročilo:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 30. maj 2018
89Rok voteInstrument za povezovanje Evrope po letu 2020
Predlogi resolucij
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Razprava: Ponedeljek, 28. maj 2018
82Rok voteRazmere v Nikaragvi
Predlogi resolucij
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Razprava: Torek, 29. maj 2018
37Rok voteEnakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020
Poročilo:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Poročilo o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182 – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020
[2017/2012(INI)]
Odbor za razvoj
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Razprava: Sreda, 30. maj 2018
17Rok voteIzvajanje strategije EU za mlade
Poročilo:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Poročilo o izvajanju strategije EU za mlade
[2017/2259(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
Razprava: Sreda, 30. maj 2018
25Rok voteIzvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi
Poročilo:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Poročilo o izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES)
[2017/2087(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 30. maj 2018
39Rok votePredlogi resolucij - Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Razprava: Četrtek, 31. maj 2018
15:00 - 16:00   Večje interpelacije       Čas za govor
  pointVečje interpelacije (člen 130b Poslovnika)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)20'
Avtor (odbor)5'
Razprava brez seznama govornikov5'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Večje interpelacije     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Avtorji (večje interpelacije)   (2x2') 4'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointOdgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 30. maj 2018, 16:00
88item on the agendapointPoložaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 28. maj 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 30. maj 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 30. maj 2018, 14:00
83item on the agendapointZagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 28. maj 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 30. maj 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 30. maj 2018, 14:00
84item on the agendapointSudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 28. maj 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 30. maj 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 30. maj 2018, 14:00
77item on the agendapointMehanizem Unije na področju civilne zaščite
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Predlogi spremembTorek, 29. maj 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 30. maj 2018, 16:00
89item on the agendapointInstrument za povezovanje Evrope po letu 2020
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 30. maj 2018, 16:00
82item on the agendapointRazmere v Nikaragvi
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 30. maj 2018, 16:00
37item on the agendapointEnakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -Predlogi spremembSreda, 23. maj 2018, 13:00
17item on the agendapointIzvajanje strategije EU za mlade
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -Predlogi spremembSreda, 23. maj 2018, 13:00
25item on the agendapointIzvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -Predlogi spremembSreda, 23. maj 2018, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 25. maj 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 29. maj 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 30. maj 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 30. maj 2018Pravno obvestilo