Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 28 maj 2018 - Torsdagen den 31 maj 2018 230k
Torsdagen den 31 maj 2018164kUtgåva: Onsdagen den 30 maj 2018, 18:18
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Större interpellationer
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
39Tidsfrist pointBesvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal
Muntlig fråga - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
88Tidsfrist -Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Tidsfrist -Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Tidsfrist -Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
99 voteUtnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
30 voteManipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar
Betänkande:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar
[2017/2064(INL)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Onsdagen den 30 maj 2018
77Tidsfrist***IvoteEn civilskyddsmekanism för unionen
Betänkande:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 30 maj 2018
89Tidsfrist voteFonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020
Resolutionsförslag
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Debatt: Måndagen den 28 maj 2018
82Tidsfrist voteSituationen i Nicaragua
Resolutionsförslag
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Debatt: Tisdagen den 29 maj 2018
37Tidsfrist voteJämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020
Betänkande:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Betänkande om genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt:
förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020

[2017/2012(INI)]
Utskottet för utveckling
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Debatt: Onsdagen den 30 maj 2018
17Tidsfrist voteGenomförande av EU:s ungdomsstrategi
Betänkande:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi
[2017/2259(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
Debatt: Onsdagen den 30 maj 2018
25Tidsfrist voteGenomförande av ekodesigndirektivet
Betänkande:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Betänkande om genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG)
[2017/2087(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 30 maj 2018
39Tidsfrist voteResolutionsförslag - Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Debatt: Torsdagen den 31 maj 2018
15:00 - 16:00   Större interpellationer       Talartid
  pointStörre interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Större interpellationer     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Frågeställare (större interpellationer)   (2x2') 4'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointBesvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 30 maj 2018, 16:00
88item on the agendapointSituationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 28 maj 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 14:00
83item on the agendapointFörsvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 28 maj 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 14:00
84item on the agendapointSudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 28 maj 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 14:00
77item on the agendapointEn civilskyddsmekanism för unionen
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ÄndringsförslagTisdagen den 29 maj 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 30 maj 2018, 16:00
89item on the agendapointFonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020
  -ResolutionsförslagMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 30 maj 2018, 16:00
82item on the agendapointSituationen i Nicaragua
  -ResolutionsförslagMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 30 maj 2018, 16:00
37item on the agendapointJämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 23 maj 2018, 13:00
17item on the agendapointGenomförande av EU:s ungdomsstrategi
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 23 maj 2018, 13:00
25item on the agendapointGenomförande av ekodesigndirektivet
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 23 maj 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 25 maj 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 29 maj 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 30 maj 2018Rättsligt meddelande