Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 266k
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018159kΈκδοση: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 16:18
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
14Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Έκθεση:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
51Προθεσμία***IpointΠρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος
Έκθεση:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
35 pointΟ αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία
Έκθεση:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία
[2017/2225(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
29 pointΕιδικά μέτρα για την Ελλάδα
Έκθεση:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
99Προθεσμία pointΟι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2847(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
56 -Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια
Έκθεση:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Έκθεση σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια

[2017/2277(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
47Προθεσμία -Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ
Έκθεση:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Έκθεση σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ

[2018/2055(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
33 -Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

[2017/2253(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
37Προθεσμία -Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή
Έκθεση:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Έκθεση σχετικά με τη γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή

[2018/2028(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
23Προθεσμία -Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών
Έκθεση:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Έκθεση σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών

[2018/2003(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
46 -Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ
Έκθεση:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Έκθεση σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

[2018/2054(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)60'
Εισηγητές   (4x6') 24'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (9x1') 9'
Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)   (6x4') 24'
"Catch the eye"   (11x5') 55'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
14item on the agendapointΕυρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
51item on the agendapointΠρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
99item on the agendapointΟι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
47item on the agendapointΜέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
37item on the agendapointΓλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
23item on the agendapointΔιαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου