Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. syyskuuta 2018 - Torstai 13. syyskuuta 2018 230k
Maanantai 10. syyskuuta 2018154kVersio: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 15:43
 Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
14Määräaika***IpointEuroopan solidaarisuusjoukot
Mietintö:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
51Määräaika***IpointRakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite
Mietintö:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
35 pointEU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin
Mietintö:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Mietintö EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksista Pohjois-Irlantiin
[2017/2225(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
29 pointKreikkaa koskevat erityistoimenpiteet
Mietintö:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Mietintö asetuksen 2015/1839 mukaisten Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden täytäntöönpanosta
[2018/2038(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
99Määräaika pointMaastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018
Komission julkilausuma
[2018/2847(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
56 -Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin
Mietintö:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Mietintö keinoista loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin

[2017/2277(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
47Määräaika -Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa
Mietintö:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Mietintö toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa

[2018/2055(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
33 -Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Mietintö unionin ja kolmansien maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta

[2017/2253(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
37Määräaika -Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla
Mietintö:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Mietintö kielellisestä tasa-arvosta digitaaliajalla

[2018/2028(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
23Määräaika -Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät
Mietintö:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Mietintö luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät

[2018/2003(INI)]
Kehitysvaliokunta
46 -Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla
Mietintö:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Mietintö kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistämisestä EU:n raja-alueilla

[2018/2054(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)60'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (9x1') 9'
Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)   (6x4') 24'
"Catch the eye"   (11x5') 55'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
14item on the agendapointEuroopan solidaarisuusjoukot
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
51item on the agendapointRakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
99item on the agendapointMaastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
47item on the agendapointToimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
37item on the agendapointKielellinen tasa-arvo digitaaliajalla
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
23item on the agendapointLuonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. syyskuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. syyskuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus