Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. 236k
Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.160kVersija: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 15:45
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
14Galutinis terminas***IpointEuropos solidarumo korpusas
Pranešimas:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
51Galutinis terminas***IpointStruktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas
Pranešimas:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
35 pointES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai
Pranešimas:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai
[2017/2225(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
29 pointGraikijai skirtos specialios priemonės
Pranešimas:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Pranešimas dėl Graikijai skirtų specialių priemonių pagal Reglamentą 2015/1839 įgyvendinimo
[2018/2038(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
99Galutinis terminas point2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas
Komisijos pareiškimas
[2018/2847(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
56 -Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai
Pranešimas:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Pranešimas dėl po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdų

[2017/2277(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
47Galutinis terminas -Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės
Pranešimas:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Pranešimas dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių

[2018/2055(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
33 -ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Pranešimas dėl ES ir trečiųjų valstybių santykių, susijusių su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra

[2017/2253(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
37Galutinis terminas -Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje
Pranešimas:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Pranešimas dėl kalbų lygybės skaitmeniniame amžiuje

[2018/2028(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
23Galutinis terminas -Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai
Pranešimas:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Pranešimas „Skaidrus ir atskaitingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse: miškai“

[2018/2003(INI)]
Vystymosi komitetas
46 -Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose
Pranešimas:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Pranešimas dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose

[2018/2054(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)60'
Pranešėjai   (4x6') 24'
Nuomonės referentai   (9x1') 9'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)   (6x4') 24'
Procedūra „prašau žodžio“   (11x5') 55'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
14item on the agendapointEuropos solidarumo korpusas
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
51item on the agendapointStruktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
99item on the agendapoint2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
47item on the agendapointBauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
37item on the agendapointKalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
23item on the agendapointSkaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 7 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas