Program
ŠtrasburgPondelok, 10. septembra 2018 - Štvrtok, 13. septembra 2018 239k
Pondelok, 10. septembra 2018167kVerzia: Streda, 12. septembra 2018, 15:48
 Body programu
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
14Termín***IpointEurópsky zbor solidarity
Správa:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
51Termín***IpointProgram na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ
Správa:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
35 pointDosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
Správa:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Správa o dosahu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
[2017/2225(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
29 pointOsobitné opatrenia pre Grécko
Správa:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Správa o vykonávaní osobitných opatrení pre Grécko podľa nariadenia (EÚ) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
99Termín pointPožiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ
Vyhlásenie Komisie
[2018/2847(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
56 -Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania
Správa:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Správa o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania

[2017/2277(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
47Termín -Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom
Správa:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Správa o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom

[2018/2055(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
33 -Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi
Správa:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi

[2017/2253(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
37Termín -Rovnosť jazykov v digitálnom veku
Správa:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Správa o rovnosti jazykov v digitálnom veku

[2018/2028(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
23Termín -Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov
Správa:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Správa o transparentnom a zodpovednom hospodárení s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov

[2018/2003(INI)]
Výbor pre rozvoj
46 -Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ
Správa:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Správa o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ

[2018/2054(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)60'
Spravodajcovia   (4x6') 24'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (9x1') 9'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2)   (6x4') 24'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (11x5') 55'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
14item on the agendapointEurópsky zbor solidarity
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
51item on the agendapointProgram na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
99item on the agendapointPožiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ
  -Návrhy uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. septembra 2018, 19:00
47item on the agendapointOpatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
37item on the agendapointRovnosť jazykov v digitálnom veku
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
23item on the agendapointTransparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 7. septembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 11. septembra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie