Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 september 2018 - Torsdagen den 13 september 2018 229k
Måndagen den 10 september 2018161kUtgåva: Onsdagen den 12 september 2018, 15:49
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
14Tidsfrist***IpointDen europeiska solidaritetskåren
Betänkande:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
51Tidsfrist***IpointStödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål
Betänkande:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Utskottet för regional utveckling
35 pointEffekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland
Betänkande:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Betänkande om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland
[2017/2225(INI)]
Utskottet för regional utveckling
29 pointSärskilda åtgärder till förmån för Grekland
Betänkande:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Betänkande om genomförandet av särskilda åtgärder till förmån för Grekland enligt förordning 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Utskottet för regional utveckling
99Tidsfrist pointBränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion
Uttalande av kommissionen
[2018/2847(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
56 -Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet
Betänkande:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Betänkande om olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet

[2017/2277(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
47Tidsfrist -Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU
Betänkande:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Betänkande om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU

[2018/2055(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
33 -Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Betänkande om förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster

[2017/2253(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
37Tidsfrist -Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern
Betänkande:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Betänkande om likabehandling av språk i den digitala tidsåldern

[2018/2028(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
23Tidsfrist -Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Betänkande om transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna

[2018/2003(INI)]
Utskottet för utveckling
46 -Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden
Betänkande:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Betänkande om att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden

[2018/2054(INI)]
Utskottet för regional utveckling
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)60'
Föredragande   (4x6') 24'
Föredragande av yttrande   (9x1') 9'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (6x4') 24'
Ögonkontaktsförfarandet   (11x5') 55'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
14item on the agendapointDen europeiska solidaritetskåren
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
51item on the agendapointStödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
99item on the agendapointBränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 september 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 september 2018, 19:00
47item on the agendapointÅtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
37item on the agendapointLikabehandling av språk i den digitala tidsåldern
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
23item on the agendapointTransparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 september 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 september 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 september 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 september 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 september 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande