Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. syyskuuta 2018 - Torstai 13. syyskuuta 2018 230k
Tiistai 11. syyskuuta 2018166kVersio: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 15:43
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:30   Keskustelut
12:00 - 12:30   Juhlaistunto
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:30   Keskustelut       Puheajat
11 pointKeskustelu Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Juhlaistunto      
92 pointLibanonin tasavallan presidentin Michel Aounin puhe
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
20***IvoteViljelystarkastusten vastaavuus
Mietintö:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuudesta
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
30*voteYhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta
Mietintö:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
87*voteTäytäntöönpanopäätös uusien psykoaktiivisten aineiden syklopropyylifentanyylin ja metoksiasetyylifentanyylin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin
Mietintö:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Mietintö luonnoksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1- (2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
80 voteEuroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi
Mietintö:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Budjettivaliokunta
81 voteEsitys lisätalousarvioksi nro 4/2018: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi
Mietintö:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2018 varainhoitovuodeksi 2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Budjettivaliokunta
35 voteEU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin
Mietintö:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Mietintö EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksista Pohjois-Irlantiin
[2017/2225(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
29 voteKreikkaa koskevat erityistoimenpiteet
Mietintö:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Mietintö asetuksen 2015/1839 mukaisten Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden täytäntöönpanosta
[2018/2038(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
56 voteKeinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin
Mietintö:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Mietintö keinoista loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin
[2017/2277(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
33 voteUnionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Mietintö unionin ja kolmansien maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta
[2017/2253(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
46 voteKasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla
Mietintö:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Mietintö kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistämisestä EU:n raja-alueilla
[2018/2054(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
14Määräaika***IvoteEuroopan solidaarisuusjoukot
Mietintö:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
51Määräaika***IvoteRakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite
Mietintö:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
31Määräaika*voteHorisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma
Mietintö:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2019–2020)
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
47Määräaika voteToimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa
Mietintö:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Mietintö toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa
[2018/2055(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
37Määräaika voteKielellinen tasa-arvo digitaaliajalla
Mietintö:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Mietintö kielellisestä tasa-arvosta digitaaliajalla
[2018/2028(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
23Määräaika voteLuonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät
Mietintö:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Mietintö luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät
[2018/2003(INI)]
Kehitysvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
15:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
19Määräaika pointUnkarin tilanne
Mietintö:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Mietintö ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
[2017/2131(INL)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
88Määräaika***IpointTekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Mietintö:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
86Määräaika pointAutonomiset asejärjestelmät
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2018/2752(RSP)]
34Määräaika pointEU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanne
Mietintö:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Mietintö EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanteesta
[2017/2271(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
98 pointHätätilanne Libyassa ja Välimerellä
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2018/2846(RSP)]
100Määräaika pointKhan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2018/2849(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
28Määräaika pointEU:n ja Kiinan suhteiden tila
Mietintö:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Mietintö EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta
[2017/2274(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
52Määräaika***IpointUnioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta
Mietintö:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
53Määräaika***IpointRahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin
Mietintö:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
09:00 - 11:30   Keskustelut     item on the agenda
Alexis Tsipras, Kreikan pääministeri (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Viktor Orbán, Unkarin pääministeri (vastauksineen)5'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)40'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (7x6') 42'
Valmistelijat   (14x1') 14'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Jäsenet239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEuroopan solidaarisuusjoukot
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
51item on the agendapointRakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
31item on the agendapointHorisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
47item on the agendapointToimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
37item on the agendapointKielellinen tasa-arvo digitaaliajalla
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
23item on the agendapointLuonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
19item on the agendapointUnkarin tilanne
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
88item on the agendapointTekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonomiset asejärjestelmät
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 10. syyskuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. syyskuuta 2018, 16:00
34item on the agendapointEU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanne
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. syyskuuta 2018, 16:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
28item on the agendapointEU:n ja Kiinan suhteiden tila
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
52item on the agendapointUnioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
53item on the agendapointRahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. syyskuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. syyskuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus