Napirend
Strasbourg2018. szeptember 10., Hétfő - 2018. szeptember 13., Csütörtök 235k
2018. szeptember 11., kedd174kVáltozat: 2018. szeptember 12., szerda, 15:44
 Napirendi pontok
09:00 - 11:30   Viták
12:00 - 12:30   Ünnepélyes ülés
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:30   Viták       Felszólalási  idő
11 pointVita Alexisz Ciprasz görög miniszterelnökkel Európa jövőjéről
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Ünnepélyes ülés      
92 pointA Libanoni Köztársaság elnöke, Michel Aoun beszéde
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
20***IvoteA szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége
Jelentés:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
30*voteKözös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében
Jelentés:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
87*voteVégrehajtási határozat a ciklopropil-fentanil és a metoxiacetil-fentanil új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről
Jelentés:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Jelentés az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
80 voteAz Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából

Jelentés:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Jelentés a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Költségvetési Bizottság
81 vote4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából
Jelentés:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 4/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Költségvetési Bizottság
35 voteAz uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban
Jelentés:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Jelentés az uniós kohéziós politika hatásáról Észak-Írországban
[2017/2225(INI)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
29 voteGörögországra vonatkozó egyedi intézkedések
Jelentés:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Jelentés az (EU) 2015/1839/EU rendelet szerinti, Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések végrehajtásáról
[2018/2038(INI)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
56 voteA sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségei
Jelentés:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Jelentés a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről
[2017/2277(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
33 voteAz EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén
Jelentés:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Jelentés a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatokról
[2017/2253(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
46 voteA növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban
Jelentés:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Jelentés az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról
[2018/2054(INI)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
14Határidő***IvoteEurópai Szolidaritási Testület
Jelentés:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
51Határidő***IvoteA strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés
Jelentés:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
31Határidő*voteA Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program
Jelentés:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2019–2020) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
47Határidő voteAz Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések
Jelentés:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Jelentés az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről
[2018/2055(INI)]
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
37Határidő voteA nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban
Jelentés:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Jelentés a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban
[2018/2028(INI)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
23Határidő voteA fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése
Jelentés:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Jelentés a fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése
[2018/2003(INI)]
Fejlesztési Bizottság
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
15:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
19Határidő pointA magyarországi helyzet
Jelentés:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű kockázatának megállapítására felszólító javaslatról
[2017/2131(INL)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
88Határidő***IpointA szerzői jog a digitális egységes piacon
Jelentés:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Jogi Bizottság
86Határidő pointAutonóm fegyverrendszerek
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2018/2752(RSP)]
34Határidő pointAz EU–USA kapcsolatok állása
Jelentés:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Jelentés az EU–USA kapcsolatok állásáról
[2017/2271(INI)]
Külügyi Bizottság
98 pointA líbiai és földközi-tengeri vészhelyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2018/2846(RSP)]
100Határidő pointHan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2018/2849(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
28Határidő pointAz EU–Kína kapcsolatok helyzete
Jelentés:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről
[2017/2274(INI)]
Külügyi Bizottság
52Határidő***IpointAz Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése
Jelentés:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Jelentés az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
53Határidő***IpointA pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés
Jelentés:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
09:00 - 11:30   Viták     item on the agenda
Alexisz Ciprasz, Görögország miniszterelnöke (válaszokkal együtt)30'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Képviselők75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (válaszokkal együtt)5'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)40'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
Előadók   (7x6') 42'
A vélemény előadói   (14x1') 14'
„Catch the eye”   (9x5') 45'
Képviselők239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEurópai Szolidaritási Testület
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
51item on the agendapointA strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
31item on the agendapointA Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -Módosítások2018. szeptember 5., szerda, 13:00
47item on the agendapointAz Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
37item on the agendapointA nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
23item on the agendapointA fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
19item on the agendapointA magyarországi helyzet
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Módosítások2018. szeptember 5., szerda, 13:00
88item on the agendapointA szerzői jog a digitális egységes piacon
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
86item on the agendapointAutonóm fegyverrendszerek
  -Állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. szeptember 10., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 11., kedd, 16:00
34item on the agendapointAz EU–USA kapcsolatok állása
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 11., kedd, 16:00
100item on the agendapointHan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye
  -Állásfoglalási indítványok2018. szeptember 11., kedd, 12:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 12., szerda, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. szeptember 12., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 12., szerda, 19:00
28item on the agendapointAz EU–Kína kapcsolatok helyzete
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
52item on the agendapointAz Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
53item on the agendapointA pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 7., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 11., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat