Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 10. september 2018 - Četrtek, 13. september 2018 227k
Torek, 11. september 2018170kRazličica: Sreda, 12. september 2018, 15:49
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:30   Razprave
12:00 - 12:30   Slavnostna seja
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:30   Razprave       Čas za govor
11 pointRazprava s predsednikom grške vlade Aleksisom Ciprasom o prihodnosti Evrope
[2018/2730(RSP)]
12:00 - 12:30   Slavnostna seja      
92 pointNagovor predsednika Libanonske republike Michela Aouna
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
20***IvoteEnakovrednost poljskih pregledov
Poročilo:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji
[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
30*voteSkupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala podjetja
Poročilo:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja
[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
87*voteIzvedbeni sklep o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi ciklopropilfentanil in metoksiacetilfentanil
Poročilo:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamid (ciklopropilfentanil) in 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid (metoksiacetilfentanil)
[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
80 voteUporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski
Poročilo:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski
[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]
Odbor za proračun
81 votePredlog spremembe proračuna št. 4/2018: uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski
Poročilo:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski
[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]
Odbor za proračun
35 voteVpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem
Poročilo:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)
Poročilo o vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem
[2017/2225(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
29 voteSpecifični ukrepi za Grčijo
Poročilo:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)
Poročilo o izvajanju specifičnih ukrepov za Grčijo v skladu z Uredbo (EU) 2015/1839
[2018/2038(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
56 voteMožnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev
Poročilo:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
Poročilo o možnostih za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev
[2017/2277(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
33 voteOdnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev
Poročilo:  Brian Hayes (A8-0263/2018)
Poročilo o odnosih med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev
[2017/2253(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
46 voteSpodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU
Poročilo:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
Poročilo o spodbujanju rasti in kohezije v obmejnih regijah EU
[2018/2054(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
14Rok***IvoteEvropska solidarnostna enota
Poročilo:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU
[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
51Rok***IvoteProgram za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj
Poročilo:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja
[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
31Rok*voteProgram Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020
Poročilo:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2019–2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020
[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
47Rok voteUkrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima
Poročilo:  Pina Picierno (A8-0265/2018)
Poročilo o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima
[2018/2055(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
37Rok voteEnakopravnost jezikov v digitalni dobi
Poročilo:  Jill Evans (A8-0228/2018)
Poročilo o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi
[2018/2028(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
23Rok votePregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi
Poročilo:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)
Poročilo o preglednem in odgovornem upravljanju naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi
[2018/2003(INI)]
Odbor za razvoj
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
15:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
19Rok pointRazmere na Madžarskem
Poročilo:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Poročilo o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije
[2017/2131(INL)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
88Rok***IpointAvtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Poročilo:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Odbor za pravne zadeve
86Rok pointAvtonomni orožni sistemi
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2018/2752(RSP)]
34Rok pointStanje odnosov med EU in ZDA
Poročilo:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Poročilo o stanju odnosov med EU in ZDA
[2017/2271(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
98 pointIzredne razmere v Libiji in Sredozemlju
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2018/2846(RSP)]
100Rok pointGrožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2018/2849(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
28Rok pointStanje odnosov med EU in Kitajsko
Poročilo:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Poročilo o stanju odnosov med EU in Kitajsko
[2017/2274(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
52Rok***IpointKontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje
Poročilo:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
53Rok***IpointBoj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi
Poročilo:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
09:00 - 11:30   Razprave     item on the agenda
Predsednik grške vlade Aleksis Cipras (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Viktor Orbán, predsednik madžarske vlade (vključno z odgovori)5'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)40'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalci   (7x6') 42'
Pripravljavci mnenja   (14x1') 14'
Razprava brez seznama govornikov   (9x5') 45'
Poslanci239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
14item on the agendapointEvropska solidarnostna enota
Helga Trüpel (A8-0060/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
51item on the agendapointProgram za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj
Ruža Tomašić (A8-0227/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
31item on the agendapointProgram Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020
Rebecca Harms (A8-0258/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2018, 13:00
47item on the agendapointUkrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima
Pina Picierno (A8-0265/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
37item on the agendapointEnakopravnost jezikov v digitalni dobi
Jill Evans (A8-0228/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
23item on the agendapointPregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi
Heidi Hautala (A8-0249/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
19item on the agendapointRazmere na Madžarskem
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2018, 13:00
88item on the agendapointAvtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
86item on the agendapointAvtonomni orožni sistemi
  -Predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. september 2018, 16:00
34item on the agendapointStanje odnosov med EU in ZDA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. september 2018, 16:00
100item on the agendapointGrožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi
  -Predlogi resolucijTorek, 11. september 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 12. september 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 12. september 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. september 2018, 19:00
28item on the agendapointStanje odnosov med EU in Kitajsko
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
53item on the agendapointBoj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 7. september 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 11. september 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. september 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 12. september 2018Pravno obvestilo