Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. září 2018 - Čtvrtek, 13. září 2018 236k
Středa, 12. září 2018172kVerze: Středa, 12. září 2018, 15:40
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA       Řečnická doba
43 pointStav Unie
Prohlášení předsedy Komise
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
84***IvoteJmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú na trh Unie
Zpráva:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
26***voteZměna memoranda o spolupráci mezi USA a EU (zavedení systémů uspořádání letového provozu)
Doporučení:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
18***voteDohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a EU (přistoupení Chorvatska)
Doporučení:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
88Lhůta***IvoteAutorské právo na jednotném digitálním trhu
Zpráva:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
Rozprava: Úterý, 11. září 2018
52Lhůta***IvoteKontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící
Zpráva:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Rozprava: Úterý, 11. září 2018
53Lhůta***IvoteBoj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva
Zpráva:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Úterý, 11. září 2018
19Lhůta voteSituace v Maďarsku
Zpráva:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Zpráva o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena
[2017/2131(INL)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Úterý, 11. září 2018
86Lhůta voteAutonomní zbraňové systémy
Návrhy usnesení
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Rozprava: Úterý, 11. září 2018
34Lhůta voteStav vztahů mezi EU a USA
Zpráva:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Zpráva o stavu vztahů mezi EU a USA
[2017/2271(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. září 2018
28Lhůta voteSituace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou
Zpráva:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Zpráva o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou
[2017/2274(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. září 2018
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
91 pointBudoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů sociálního zabezpečení
Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPrezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2019
[2018/2737(RSP)]
16Lhůta***IpointOchrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů
Zpráva:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  pointSpolečná rozprava - Strategie pro plasty a právní předpisy týkající se chemických látek, výrobků a odpadů
32Lhůta -Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
Zpráva:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Zpráva o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství

[2018/2035(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
70Lhůta -Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
Otázky k ústnímu zodpovězení
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
24Lhůta pointEvropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci
Zpráva:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Zpráva o Evropském akčním plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
[2017/2254(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
55Lhůta***IpointJednotná digitální brána
Zpráva:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
49Lhůta pointEvropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU
Zpráva:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Zpráva o Evropě v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU
[2017/2257(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Předseda Komise (včetně odpovědí)40'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)35'
Předseda Rozpočtového výboru3'
Zpravodajové   (5x6') 30'
Zpravodajové pro rozpočet   (2x3') 6'
Autor (výbor)5'
Navrhovatelé   (5x1') 5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAutorské právo na jednotném digitálním trhu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
53item on the agendapointBoj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
19item on the agendapointSituace v Maďarsku
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonomní zbraňové systémy
  -Návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 10. září 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 10. září 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. září 2018, 16:00
34item on the agendapointStav vztahů mezi EU a USA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 10. září 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. září 2018, 16:00
28item on the agendapointSituace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
16item on the agendapointOchrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
32item on the agendapointEvropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 10. září 2018, 19:00
70item on the agendapointMožnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 10. září 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 11. září 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 11. září 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. září 2018, 16:00
24item on the agendapointEvropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
55item on the agendapointJednotná digitální brána
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
49item on the agendapointEvropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. září 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. září 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. září 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění