Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. syyskuuta 2018 - Torstai 13. syyskuuta 2018 230k
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018160kVersio: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 15:43
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU       Puheajat
43 pointUnionin tila
Komission puheenjohtajan julkilausuma
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
84***IvoteKertatislatun shochun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten
Mietintö:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella tuotetun ja Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille saattamista varten
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
26***voteYhdysvaltojen ja EU:n välisen yhteistyöpöytäkirjan (ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käyttöönotto) muutos
Suositus:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä unionin puolesta

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
18***voteKanadan ja EU:n välinen lentoliikennesopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)
Suositus:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
88Määräaika***IvoteTekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Mietintö:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
52Määräaika***IvoteUnioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta
Mietintö:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
53Määräaika***IvoteRahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin
Mietintö:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
19Määräaika voteUnkarin tilanne
Mietintö:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Mietintö ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
[2017/2131(INL)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
86Määräaika voteAutonomiset asejärjestelmät
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
34Määräaika voteEU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanne
Mietintö:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Mietintö EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanteesta
[2017/2271(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
28Määräaika voteEU:n ja Kiinan suhteiden tila
Mietintö:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Mietintö EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta
[2017/2274(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
91 pointEläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)
[2018/2843(RSP)]
44 pointNeuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2019
[2018/2737(RSP)]
16Määräaika***IpointYksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus
Mietintö:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Muovistrategia ja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädäntö
32Määräaika -Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa
Mietintö:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Mietintö Euroopan unionin strategiasta muoveista kiertotaloudessa

[2018/2035(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
70Määräaika -Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
Suulliset kysymykset
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Neuvosto
Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
24Määräaika pointEurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi
Mietintö:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Mietintö eurooppalaisesta yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi
[2017/2254(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
55Määräaika***IpointYhteinen digitaalinen palveluväylä
Mietintö:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
49Määräaika pointEurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma
Mietintö:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Mietintö aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma”
[2017/2257(INI)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komission puheenjohtaja (vastauksineen)40'
"Catch the eye"5'
Jäsenet75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)35'
Budjettivaliokunnan puheenjohtaja3'
Esittelijät   (5x6') 30'
Budjettiesittelijät   (2x3') 6'
Laatija (valiokunta)5'
Valmistelijat   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Jäsenet239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointTekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
52item on the agendapointUnioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
53item on the agendapointRahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
19item on the agendapointUnkarin tilanne
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
86item on the agendapointAutonomiset asejärjestelmät
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 10. syyskuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. syyskuuta 2018, 16:00
34item on the agendapointEU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanne
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. syyskuuta 2018, 16:00
28item on the agendapointEU:n ja Kiinan suhteiden tila
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
16item on the agendapointYksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
32item on the agendapointEuroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -TarkistuksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
70item on the agendapointVaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 11. syyskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 11. syyskuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 16:00
24item on the agendapointEurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
55item on the agendapointYhteinen digitaalinen palveluväylä
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
49item on the agendapointEurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. syyskuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. syyskuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus