Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. rujna 2018. - Četvrtak, 13. rujna 2018. 232k
srijeda, 12. rujna 2018.168kVerzija: srijeda, 12. rujna 2018., 15:44
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA       Vrijeme za izlaganje
43 pointStanje Unije
Izjava predsjednika Komisije
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
84***IvoteNominalne količine za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua
Izvješće:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
26***voteIzmjena Memoranduma o suradnji između SAD-a i EU-a (uvođenje sustava za upravljanje zračnim prometom)
Preporuka:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o donošenju, u ime Unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Odbor za industriju, istraživanje i energiju
18***voteSporazum o zračnom prometu između Kanade i EU-a (pristupanje Hrvatske)
Preporuka:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Odbor za promet i turizam
88Rok***IvoteAutorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Izvješće:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Odbor za pravna pitanja
Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
52Rok***IvoteKontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije
Izvješće:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
53Rok***IvoteSuzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava
Izvješće:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
19Rok voteStanje u Mađarskoj
Izvješće:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Izvješće o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija
[2017/2131(INL)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
86Rok voteSustavi autonomnog oružja
Prijedlozi rezolucija
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
34Rok voteStanje odnosa između EU-a i SAD-a
Izvješće:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Izvješće o stanju odnosa između EU-a i SAD-a
[2017/2271(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
28Rok voteStanje odnosa između EU-a i Kine
Izvješće:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Izvješće o stanju odnosa između EU-a i Kine
[2017/2274(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
91 pointBudućnost mirovina: borba protiv privatizacije i jačanje javnih univerzalnih sustava socijalne sigurnosti
Tematska rasprava (članak 153.a Poslovnika)
[2018/2843(RSP)]
44 pointIzlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2019.
[2018/2737(RSP)]
16Rok***IpointZaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka

Izvješće:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  pointZajednička rasprava - Strategija za plastiku i zakonodavstvo o kemikalijama, proizvodima i otpadu
32Rok -Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu
Izvješće:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Izvješće o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu

[2018/2035(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
70Rok -Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu
Usmena pitanja
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Vijeće
Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu
24Rok pointEuropski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti
Izvješće:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Izvješće o europskom akcijskom planu „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti
[2017/2254(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
55Rok***IpointJedinstveni digitalni pristupnik

Izvješće:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
49Rok pointEuropa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u

Izvješće:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Izvješće na temu Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u
[2017/2257(INI)]
Odbor za promet i turizam
09:00 - 11:50   KLJUČNA RASPRAVA     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Predsjednik Komisije (uključujući odgovore)40'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Govornik u tematskoj raspravi4'
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)35'
Predsjednik Odbora za proračun3'
Izvjestitelji   (5x6') 30'
Izvjestitelji za proračun   (2x3') 6'
Podnositelj (odbor)5'
Izvjestitelji za mišljenje   (5x1') 5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (5x5') 25'
Zastupnici239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAutorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
52item on the agendapointKontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
53item on the agendapointSuzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
19item on the agendapointStanje u Mađarskoj
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Amandmani srijeda, 5. rujna 2018., 13:00
86item on the agendapointSustavi autonomnog oružja
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. rujna 2018., 16:00
34item on the agendapointStanje odnosa između EU-a i SAD-a
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. rujna 2018., 16:00
28item on the agendapointStanje odnosa između EU-a i Kine
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
16item on the agendapointZaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka

Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
32item on the agendapointEuropska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Amandmani ponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
70item on the agendapointMogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 11. rujna 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 11. rujna 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. rujna 2018., 16:00
24item on the agendapointEuropski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
55item on the agendapointJedinstveni digitalni pristupnik

Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
49item on the agendapointEuropa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u

István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Amandmani srijeda, 5. rujna 2018., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 7. rujna 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. rujna 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. rujna 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna napomena