Napirend
Strasbourg2018. szeptember 10., Hétfő - 2018. szeptember 13., Csütörtök 235k
2018. szeptember 12., szerda167kVáltozat: 2018. szeptember 12., szerda, 15:44
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   KIEMELT VITA
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   KIEMELT VITA       Felszólalási  idő
43 pointAz Unió helyzete
A Bizottság elnökének nyilatkozata
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
84***IvoteAz egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek
Jelentés:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Jelentés a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
26***voteAz USA–EU együttműködési megállapodás módosítása (légiforgalmi szolgáltatási rendszerek bevezetése)
Ajánlás:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
18***voteLégiközlekedési megállapodás Kanada és az EU között (Horvátország csatlakozása)
Ajánlás:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Ajánlás a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
88Határidő***IvoteA szerzői jog a digitális egységes piacon
Jelentés:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Jogi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 11., kedd
52Határidő***IvoteAz Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése
Jelentés:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Jelentés az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Vita: 2018. szeptember 11., kedd
53Határidő***IvoteA pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés
Jelentés:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 11., kedd
19Határidő voteA magyarországi helyzet
Jelentés:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű kockázatának megállapítására felszólító javaslatról
[2017/2131(INL)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 11., kedd
86Határidő voteAutonóm fegyverrendszerek
Állásfoglalási indítványok
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Vita: 2018. szeptember 11., kedd
34Határidő voteAz EU–USA kapcsolatok állása
Jelentés:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Jelentés az EU–USA kapcsolatok állásáról
[2017/2271(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 11., kedd
28Határidő voteAz EU–Kína kapcsolatok helyzete
Jelentés:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről
[2017/2274(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 11., kedd
15:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
91 pointA nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami szociális ellátórendszerek megerősítése
Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 153a. cikke)
[2018/2843(RSP)]
44 pointA Tanács ismertetője a 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról
[2018/2737(RSP)]
16Határidő***IpointAz egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása
Jelentés:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  pointKözös vita - A műanyagokról szóló stratégia és a vegyi anyagokra, a termékekre és a hulladékokra vonatkozó jogszabályok
32Határidő -A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia
Jelentés:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Jelentés a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról

[2018/2035(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
70Határidő -A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei
Szóbeli választ igénylő kérdések
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei
24Határidő pointAz antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv
Jelentés:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Jelentés az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési tervről
[2017/2254(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
55Határidő***Ipoint Egységes digitális portál
Jelentés:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Jelentés az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
49Határidő pointEurópa mozgásban: az uniós mobilitás jövője
Jelentés:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Jelentés a mozgásban lévő Európáról és az uniós mobilitás jövőjéről
[2017/2257(INI)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
09:00 - 11:50   KIEMELT VITA     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
A Bizottság elnöke (válaszokkal együtt)40'
„Catch the eye”5'
Képviselők75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója4'
Tanács (válaszokkal együtt)20'
Bizottság (válaszokkal együtt)35'
A Költségvetési Bizottság elnöke3'
Előadók   (5x6') 30'
„Költségvetési” előadók   (2x3') 6'
Szerző (bizottság)5'
A vélemény előadói   (5x1') 5'
„Catch the eye”   (5x5') 25'
Képviselők239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointA szerzői jog a digitális egységes piacon
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
52item on the agendapointAz Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
53item on the agendapointA pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
19item on the agendapointA magyarországi helyzet
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Módosítások2018. szeptember 5., szerda, 13:00
86item on the agendapointAutonóm fegyverrendszerek
  -Állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. szeptember 10., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 11., kedd, 16:00
34item on the agendapointAz EU–USA kapcsolatok állása
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 11., kedd, 16:00
28item on the agendapointAz EU–Kína kapcsolatok helyzete
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
16item on the agendapointAz egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
32item on the agendapointA műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Módosítások2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
70item on the agendapointA vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 11., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. szeptember 11., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 12., szerda, 16:00
24item on the agendapointAz antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
55item on the agendapoint Egységes digitális portál
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
49item on the agendapointEurópa mozgásban: az uniós mobilitás jövője
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Módosítások2018. szeptember 5., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 7., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 11., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat