Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018 - Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018 239k
L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018174kVerżjoni: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 15:46
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ       Ħin għad-diskorsi
43 pointL-Istat tal-Unjoni
Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
84***IvoteKwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu"
Rapport:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 110/2008 f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu", li jsir fil-Ġappun b'lampik tat-tip "pot still" u li jiġi bbottiljat f'dan il-pajjiż
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
26***voteEmenda għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea (mobilizzazzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru)
Rakkomandazzjoni:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Emenda 1 għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni NAT-I-9406 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
18***voteFtehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-UE (adeżjoni tal-Kroazja)
Rakkomandazzjoni:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
88Skadenza***IvoteId-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
Rapport:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
52Skadenza***IvoteKontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni
Rapport:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-flus deħlin jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
53Skadenza***IvoteIl-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali
Rapport:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
19Skadenza voteIs-sitwazzjoni fl-Ungerija
Rapport:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Rapport dwar proposta li titlob lill-Kunsill jiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni
[2017/2131(INL)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
86Skadenza voteSistemi ta' armi awtonomi
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
34Skadenza voteIl-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti
Rapport:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti
[2017/2271(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
28Skadenza voteIl-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina
Rapport:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina
[2017/2274(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
91 pointIl-futur tal-pensjonijiet: il-ġlieda kontra l-privatizzazzjoni u t-tisħiħ tas-sistemi ta' sigurtà soċjali universali u pubbliċi
Dibattitu topiku (Artikolu 153a tar-Regoli ta Proċedura)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPreżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2019
[2018/2737(RSP)]
16Skadenza***IpointIl-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data
Rapport:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  pointDibattitu konġunt - Strateġija għall-Plastik u leġiżlazzjonijiet rigward is-sustanzi kimiċi, il-prodotti u l-iskart
32Skadenza -Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari
Rapport:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Rapport dwar strateġija Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari

[2018/2035(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
70Skadenza -Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
Mistoqsijiet orali
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kunsill
Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
24Skadenza pointPjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi
Rapport:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Rapport Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)
[2017/2254(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
55Skadenza***IpointPortal Diġitali Uniku
Rapport:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
49Skadenza pointEwropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
Rapport:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Rapport dwar Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
[2017/2257(INI)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
President tal-Kummissjoni (bit-tweġibiet)40'
"Catch the eye"5'
Membri75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)35'
President tal-Kumitat għall-Baġits3'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs "Baġit"   (2x3') 6'
Awtur (kumitat)5'
Rapporteurs għal opinjoni   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Membri239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointId-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
53item on the agendapointIl-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
19item on the agendapointIs-sitwazzjoni fl-Ungerija
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
86item on the agendapointSistemi ta' armi awtonomi
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 16:00
34item on the agendapointIl-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattiviIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 16:00
28item on the agendapointIl-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
16item on the agendapointIl-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
32item on the agendapointStrateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -EmendiIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
70item on the agendapointAlternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 16:00
24item on the agendapointPjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
55item on the agendapointPortal Diġitali Uniku
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
49item on the agendapointEwropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 7 ta' Settembru 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Settembru 2018Avviż legali