Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 septembrie 2018 - Joi, 13 septembrie 2018 236k
Miercuri, 12 septembrie 2018167kVersiune: Miercuri, 12 septembrie 2018, 15:48
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ       Timpul afectat luărilor de cuvânt
43 pointStarea Uniunii
Declaraţia Preşedintelui Comisiei
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
84***IvoteCantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată
Raport  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
26***voteModificarea Memorandumului de cooperare SUA-UE (implementarea sistemelor de management al traficului aerian )
Recomandare  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
18***voteAcordul privind transportul aerian dintre Canada și UE (aderarea Croației)
Recomandare  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
88Termen***IvoteDreptul de autor pe piața unică digitală
Raport  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor în piața unică digitală
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
52Termen***IvoteControlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune
Raport  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
53Termen***IvoteCombaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
Raport  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
19Termen voteSituația din Ungaria
Raport  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Raport privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea
[2017/2131(INL)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
86Termen voteSistemele de arme autonome
Propuneri de rezoluție
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
34Termen voteStadiul actual al relațiilor UE-SUA
Raport  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-SUA
[2017/2271(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
28Termen voteStadiul actual al relațiilor UE-China
Raport  Bas Belder (A8-0252/2018)
Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-China
[2017/2274(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
91 pointViitorul pensiilor: combaterea privatizării și consolidarea sistemelor publice și universale de securitate socială
Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPrezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2019
[2018/2737(RSP)]
16Termen***IpointProtecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date
Raport  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  pointDezbatere comună - Strategia privind materialele plastice și legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
32Termen -O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
Raport  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Raport referitor la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară

[2018/2035(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
70Termen -Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
Întrebări cu solicitare de răspuns oral
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
24Termen pointUn plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene
Raport  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Raport referitor la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)
[2017/2254(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
55Termen***IpointPortalul digital unic
Raport  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
49Termen pointEuropa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE
Raport  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Raport referitor la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE
[2017/2257(INI)]
Comisia pentru transport și turism
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile)40'
„Catch the eye”5'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Participanți la dezbaterea tematică4'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)35'
Preşedintele Comisiei pentru bugete3'
Raportori   (5x6') 30'
Raportorii "Buget"   (2x3') 6'
Autor (comisie)5'
Raportori pentru aviz   (5x1') 5'
„Catch the eye”   (5x5') 25'
Deputaţi239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointDreptul de autor pe piața unică digitală
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
52item on the agendapointControlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
53item on the agendapointCombaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
19item on the agendapointSituația din Ungaria
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
86item on the agendapointSistemele de arme autonome
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 10 septembrie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 septembrie 2018, 16:00
34item on the agendapointStadiul actual al relațiilor UE-SUA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 septembrie 2018, 16:00
28item on the agendapointStadiul actual al relațiilor UE-China
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
16item on the agendapointProtecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
32item on the agendapointO strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -AmendamenteLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
70item on the agendapointOpțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 11 septembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 11 septembrie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 septembrie 2018, 16:00
24item on the agendapointUn plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
55item on the agendapointPortalul digital unic
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 7 septembrie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 septembrie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 septembrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate