Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. září 2018 - Čtvrtek, 13. září 2018 236k
Čtvrtek, 13. září 2018171kVerze: Středa, 12. září 2018, 15:40
 Body k pořadu jednání
08:30 - 11:45   Rozpravy
11:45 - 12:15   Vystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva
12:15 - 14:15   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Závažné interpelace
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30 - 11:45   Rozpravy       Řečnická doba
36Lhůta pointProvádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin
Zpráva:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Zpráva o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009
[2017/2128(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
22Lhůta pointDvojí kvalita výrobků na jednotném trhu
Zpráva:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Zpráva o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu
[2018/2008(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
94Lhůta -Uganda, zatčení poslanců opozice
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Lhůta -Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Lhůta -Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Vystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorana Zaeva      
93 pointVystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorava Zaeva
12:15 - 14:15   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
89*voteDohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií
Zpráva:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
16Lhůta***IvoteOchrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů
Zpráva:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Středa, 12. září 2018
55Lhůta***IvoteJednotná digitální brána
Zpráva:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Středa, 12. září 2018
101***IvoteSeznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)
Zpráva:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu
99Lhůta votePožáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU
Návrhy usnesení
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Rozprava: Pondělí, 10. září 2018
100Lhůta voteHrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic
Návrhy usnesení
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Rozprava: Úterý, 11. září 2018
32Lhůta voteEvropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
Zpráva:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Zpráva o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství
[2018/2035(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 12. září 2018
70Lhůta voteNávrhy usnesení - Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Rozprava: Středa, 12. září 2018
24Lhůta voteEvropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci
Zpráva:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Zpráva o Evropském akčním plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
[2017/2254(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 12. září 2018
49Lhůta voteEvropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU
Zpráva:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Zpráva o Evropě v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU
[2017/2257(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Středa, 12. září 2018
36Lhůta voteProvádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin
Zpráva:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Zpráva o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009
[2017/2128(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Čtvrtek, 13. září 2018
22Lhůta voteDvojí kvalita výrobků na jednotném trhu
Zpráva:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Zpráva o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu
[2018/2008(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Čtvrtek, 13. září 2018
15:00 - 16:00   Závažné interpelace       Řečnická doba
  pointZávažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodaj   (2x6') 12'
Navrhovatel   (3x1') 3'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Závažné interpelace     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Autor (závažná interpelace)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointProvádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2018, 13:00
22item on the agendapointDvojí kvalita výrobků na jednotném trhu
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, zatčení poslanců opozice
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 10. září 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 14:00
95item on the agendapointMyanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 10. září 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 14:00
96item on the agendapointKambodža, zejména případ Kema Sokhy
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 10. září 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 14:00
16item on the agendapointOchrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
55item on the agendapointJednotná digitální brána
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. září 2018, 13:00
99item on the agendapointPožáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. září 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 12. září 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 12. září 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. září 2018, 19:00
100item on the agendapointHrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. září 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 12. září 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 12. září 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. září 2018, 19:00
32item on the agendapointEvropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 10. září 2018, 19:00
70item on the agendapointMožnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 10. září 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 11. září 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 11. září 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. září 2018, 16:00
24item on the agendapointEvropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. září 2018, 13:00
49item on the agendapointEvropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. září 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. září 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. září 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. září 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. září 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění