Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. september 2018 - Torsdag den 13. september 2018 233k
Torsdag den 13. september 2018169kUdgave: Onsdag den 12. september 2018, 15:41
 Punkter på dagsordenen
08:30 - 11:45   Forhandling
11:45 - 12:15   Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
12:15 - 14:15   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Større forespørgsler
 Taletid
 Frister

08:30 - 11:45   Forhandling       Taletid
36Frist pointGennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler
Betænkning:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Betænkning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler
[2017/2128(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
22Frist pointTo forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked
Betænkning:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Betænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked
[2018/2008(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
94Frist -Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Frist -Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Frist -Cambodja, især sagen om Kem Sokha
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Tale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien      
93 pointTale ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
12:15 - 14:15   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
9 voteForslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
89*voteSamarbejdsaftale mellem Eurojust og Albanien
Betænkning:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
16Frist***IvoteBeskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger
Betænkning:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forhandling: Onsdag den 12. september 2018
55Frist***IvoteEn fælles digital portal
Betænkning:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Forhandling: Onsdag den 12. september 2018
101***IvoteFastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)
Betænkning:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
99Frist voteBrandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats
Forslag til beslutning
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Forhandling: Mandag den 10. september 2018
100Frist voteTruslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer
Forslag til beslutning
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Forhandling: Tirsdag den 11. september 2018
32Frist voteEn EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi
Betænkning:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Betænkning om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi
[2018/2035(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 12. september 2018
70Frist voteForslag til beslutning - Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Forhandling: Onsdag den 12. september 2018
24Frist voteEn europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens
Betænkning:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Betænkning om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens
[2017/2254(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 12. september 2018
49Frist voteEt mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU
Betænkning:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Betænkning om "Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU"
[2017/2257(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Onsdag den 12. september 2018
36Frist voteGennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler
Betænkning:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Betænkning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler
[2017/2128(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Torsdag den 13. september 2018
22Frist voteTo forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked
Betænkning:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Betænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked
[2018/2008(INI)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Forhandling: Torsdag den 13. september 2018
15:00 - 16:00   Større forespørgsler       Taletid
  pointStørre forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordfører   (2x6') 12'
Ordfører for udtalelse   (3x1') 3'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 135)1'
Catch-the-eye (artikel 135)   (3x2') 6'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Større forespørgsler     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Forespørger (større forespørgsel)2'
Catch-the-eye5'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointGennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
22item on the agendapointTo forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 10. september 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 14:00
95item on the agendapointMyanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 10. september 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 14:00
96item on the agendapointCambodja, især sagen om Kem Sokha
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 10. september 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 14:00
16item on the agendapointBeskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
55item on the agendapointEn fælles digital portal
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. september 2018, 13:00
99item on the agendapointBrandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. september 2018, 19:00
100item on the agendapointTruslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. september 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. september 2018, 19:00
32item on the agendapointEn EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -ÆndringsforslagMandag den 10. september 2018, 19:00
70item on the agendapointLøsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Forslag til beslutningMandag den 10. september 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 11. september 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 11. september 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. september 2018, 16:00
24item on the agendapointEn europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
49item on the agendapointEt mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. september 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 7. september 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. september 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. september 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. september 2018, 19:00
Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse