Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. syyskuuta 2018 - Torstai 13. syyskuuta 2018 230k
Torstai 13. syyskuuta 2018162kVersio: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 15:43
 Esityslistan kohdat
08:30 - 11:45   Keskustelut
11:45 - 12:15   Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhe
12:15 - 14:15   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Ensisijaiset tiedustelut
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 11:45   Keskustelut       Puheajat
36Määräaika pointKasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Mietintö kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta
[2017/2128(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
22Määräaika pointTuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla
Mietintö:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Mietintö tuotteiden laatueroista sisämarkkinoilla
[2018/2008(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
94Määräaika -Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Määräaika -Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Määräaika -Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhe
     
93 pointEntisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhe
12:15 - 14:15   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
89*voteEurojustin ja Albanian yhteistyösopimus
Mietintö:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Albanian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
16Määräaika***IvoteYksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus
Mietintö:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018
55Määräaika***IvoteYhteinen digitaalinen palveluväylä
Mietintö:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018
101***IvoteLuettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo*)
Mietintö:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
99Määräaika voteMaastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Keskustelu: Maanantai 10. syyskuuta 2018
100Määräaika voteKhan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Keskustelu: Tiistai 11. syyskuuta 2018
32Määräaika voteEuroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa
Mietintö:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Mietintö Euroopan unionin strategiasta muoveista kiertotaloudessa
[2018/2035(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018
70Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Keskustelu: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018
24Määräaika voteEurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi
Mietintö:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Mietintö eurooppalaisesta yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi
[2017/2254(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018
49Määräaika voteEurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma
Mietintö:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Mietintö aiheesta ”Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma”
[2017/2257(INI)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. syyskuuta 2018
36Määräaika voteKasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Mietintö kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta
[2017/2128(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Torstai 13. syyskuuta 2018
22Määräaika voteTuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla
Mietintö:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Mietintö tuotteiden laatueroista sisämarkkinoilla
[2018/2008(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelu: Torstai 13. syyskuuta 2018
15:00 - 16:00   Ensisijaiset tiedustelut       Puheajat
  pointEnsisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)25'
Esittelijä   (2x6') 12'
Valmistelija   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Ensisijaiset tiedustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)5'
Laatija (ensisijainen tiedustelu)2'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointKasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
22item on the agendapointTuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
94item on the agendapointOppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 10. syyskuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 14:00
95item on the agendapointMyanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 10. syyskuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 14:00
96item on the agendapointKambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 10. syyskuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 14:00
16item on the agendapointYksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
55item on the agendapointYhteinen digitaalinen palveluväylä
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
99item on the agendapointMaastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
32item on the agendapointEuroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -TarkistuksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
70item on the agendapointVaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 11. syyskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 11. syyskuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. syyskuuta 2018, 16:00
24item on the agendapointEurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
49item on the agendapointEurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. syyskuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. syyskuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. syyskuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. syyskuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus