Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. rujna 2018. - Četvrtak, 13. rujna 2018. 232k
četvrtak, 13. rujna 2018.167kVerzija: srijeda, 12. rujna 2018., 15:44
 Točke dnevnog reda
08:30 - 11:45   Rasprave
11:45 - 12:15   Govor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske republike Makedonije
12:15 - 14:15   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 16:00   Dulja zastupnička pitanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

08:30 - 11:45   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
36Rok pointProvedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja
Izvješće:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o sredstvima za zaštitu bilja
[2017/2128(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
22Rok pointDvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu

Izvješće:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Izvješće o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu
[2018/2008(INI)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  pointRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
94Rok -Uganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Rok -Mjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Rok -Kambodža, posebno slučaj Kema Sokhe
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Govor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske republike Makedonije      
93 pointGovor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske republike Makedonije
12:15 - 14:15   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
9 votePrijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
89*voteSporazum o suradnji između Eurojusta i Albanije
Izvješće:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Albanije
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
16Rok***IvoteZaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka

Izvješće:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: srijeda, 12. rujna 2018.
55Rok***IvoteJedinstveni digitalni pristupnik

Izvješće:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Rasprava: srijeda, 12. rujna 2018.
101***IvotePopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*)
Izvješće:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Odluka odbora o stupanju u pregovore - Članak 69.c
99Rok voteOdgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici
Prijedlozi rezolucija
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Rasprava: ponedjeljak, 10. rujna 2018.
100Rok votePrijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja
Prijedlozi rezolucija
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Rasprava: utorak, 11. rujna 2018.
32Rok voteEuropska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu
Izvješće:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Izvješće o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu
[2018/2035(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: srijeda, 12. rujna 2018.
70Rok votePrijedlozi rezolucija - Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Rasprava: srijeda, 12. rujna 2018.
24Rok voteEuropski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti
Izvješće:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Izvješće o europskom akcijskom planu „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti
[2017/2254(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: srijeda, 12. rujna 2018.
49Rok voteEuropa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u

Izvješće:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Izvješće na temu Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u
[2017/2257(INI)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: srijeda, 12. rujna 2018.
36Rok voteProvedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja
Izvješće:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o sredstvima za zaštitu bilja
[2017/2128(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: četvrtak, 13. rujna 2018.
22Rok voteDvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu

Izvješće:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Izvješće o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu
[2018/2008(INI)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Rasprava: četvrtak, 13. rujna 2018.
15:00 - 16:00   Dulja zastupnička pitanja       Vrijeme za izlaganje
  pointDulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)25'
Izvjestitelj   (2x6') 12'
Izvjestitelj za mišljenje   (3x1') 3'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Podnositelj svakog pojedinačnog prijedloga rezolucije (članak 135.)1'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 135.)   (3x2') 6'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Dulja zastupnička pitanja     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)5'
Autor (dulje zastupničko pitanje)2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointProvedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -Amandmani srijeda, 5. rujna 2018., 13:00
22item on the agendapointDvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu

Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
94item on the agendapointUganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 10. rujna 2018., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 12. rujna 2018., 14:00
95item on the agendapointMjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 10. rujna 2018., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 12. rujna 2018., 14:00
96item on the agendapointKambodža, posebno slučaj Kema Sokhe
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 10. rujna 2018., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 12. rujna 2018., 14:00
16item on the agendapointZaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka

Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
55item on the agendapointJedinstveni digitalni pristupnik

Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
99item on the agendapointOdgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 11. rujna 2018., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 12. rujna 2018., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 12. rujna 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. rujna 2018., 19:00
100item on the agendapointPrijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 11. rujna 2018., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 12. rujna 2018., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 12. rujna 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. rujna 2018., 19:00
32item on the agendapointEuropska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Amandmani ponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
70item on the agendapointMogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 11. rujna 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 11. rujna 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. rujna 2018., 16:00
24item on the agendapointEuropski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. rujna 2018., 13:00
49item on the agendapointEuropa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u

István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Amandmani srijeda, 5. rujna 2018., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 7. rujna 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. rujna 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. rujna 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. rujna 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna napomena