Napirend
Strasbourg2018. szeptember 10., Hétfő - 2018. szeptember 13., Csütörtök 235k
2018. szeptember 13., csütörtök168kVáltozat: 2018. szeptember 12., szerda, 15:44
 Napirendi pontok
08:30 - 11:45   Viták
11:45 - 12:15   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke, Zoran Zaev beszéde
12:15 - 14:15   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 16:00   Fontos interpellációk
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

08:30 - 11:45   Viták       Felszólalási  idő
36Határidő pointA növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása
Jelentés:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Jelentés a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról
[2017/2128(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
22Határidő pointAz egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége
Jelentés:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Jelentés az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről
[2018/2008(INI)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  pointVita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
94Határidő -Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Határidő -Mianmar, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Határidő -Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke, Zoran Zaev beszéde      
93 pointMacedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnöke, Zoran Zaev beszéde
12:15 - 14:15   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
9 voteÁllásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
89*voteAz Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó határozat
Jelentés:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Jelentés az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
16Határidő***IvoteAz egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása
Jelentés:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 12., szerda
55Határidő***Ivote Egységes digitális portál
Jelentés:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Jelentés az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 12., szerda
101***IvoteA külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó*)
Jelentés:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk
99Határidő voteA 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza
Állásfoglalási indítványok
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Vita: 2018. szeptember 10., hétfő
100Határidő voteHan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye
Állásfoglalási indítványok
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Vita: 2018. szeptember 11., kedd
32Határidő voteA műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia
Jelentés:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Jelentés a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról
[2018/2035(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. szeptember 12., szerda
70Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Vita: 2018. szeptember 12., szerda
24Határidő voteAz antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv
Jelentés:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Jelentés az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési tervről
[2017/2254(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. szeptember 12., szerda
49Határidő voteEurópa mozgásban: az uniós mobilitás jövője
Jelentés:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Jelentés a mozgásban lévő Európáról és az uniós mobilitás jövőjéről
[2017/2257(INI)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 12., szerda
36Határidő voteA növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása
Jelentés:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Jelentés a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról
[2017/2128(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. szeptember 13., csütörtök
22Határidő voteAz egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége
Jelentés:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Jelentés az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről
[2018/2008(INI)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Vita: 2018. szeptember 13., csütörtök
15:00 - 16:00   Fontos interpellációk       Felszólalási  idő
  pointNagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)25'
Előadó   (2x6') 12'
A vélemény előadója   (3x1') 3'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 135. cikke)1'
„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke)   (3x2') 6'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Fontos interpellációk     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)5'
Szerző (fontos interpelláció)2'
„Catch the eye”5'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointA növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -Módosítások2018. szeptember 5., szerda, 13:00
22item on the agendapointAz egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
94item on the agendapointUganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 10., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 14:00
95item on the agendapointMianmar, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 10., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 14:00
96item on the agendapointKambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 10., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 14:00
16item on the agendapointAz egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
55item on the agendapoint Egységes digitális portál
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. szeptember 5., szerda, 13:00
99item on the agendapointA 2018. júliusi tüzek Görögország Attika régiójában, Matiban, és az EU válasza
  -Állásfoglalási indítványok2018. szeptember 11., kedd, 12:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 12., szerda, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. szeptember 12., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 12., szerda, 19:00
100item on the agendapointHan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye
  -Állásfoglalási indítványok2018. szeptember 11., kedd, 12:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 12., szerda, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. szeptember 12., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 12., szerda, 19:00
32item on the agendapointA műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Módosítások2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
70item on the agendapointA vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. szeptember 11., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. szeptember 11., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. szeptember 12., szerda, 16:00
24item on the agendapointAz antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. szeptember 5., szerda, 13:00
49item on the agendapointEurópa mozgásban: az uniós mobilitás jövője
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Módosítások2018. szeptember 5., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 7., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 10., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. szeptember 11., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. szeptember 12., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat