Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. 236k
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d.168kVersija: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 15:45
 Darbotvarkės klausimai
08:30 - 11:45   Diskusijos
11:45 - 12:15   Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba
12:15 - 14:15   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

08:30 - 11:45   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
36Galutinis terminas pointAugalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas
Pranešimas:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Pranešimas dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo
[2017/2128(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
22Galutinis terminas pointDvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje
Pranešimas:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Pranešimas dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje
[2018/2008(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
94Galutinis terminas -Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Galutinis terminas -Mianmaras, ypač žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Galutinis terminas -Kombodža, ypač Kemo Sokhos atvejis
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba      
93 pointBuvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalba
12:15 - 14:15   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
89*voteEurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas
Pranešimas:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
16Galutinis terminas***IvoteAsmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas
Pranešimas:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.
55Galutinis terminas***IvoteBendrieji skaitmeniniai vartai
Pranešimas:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.
101***IvoteTrečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas*)
Pranešimas:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
99Galutinis terminas vote2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d.
100Galutinis terminas voteGrėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d.
32Galutinis terminas voteEuropinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija
Pranešimas:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos
[2018/2035(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.
70Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.
24Galutinis terminas voteBendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas
Pranešimas:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano
[2017/2254(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.
49Galutinis terminas voteEuropa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė
Pranešimas:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Panešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“
[2017/2257(INI)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d.
36Galutinis terminas voteAugalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas
Pranešimas:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Pranešimas dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo
[2017/2128(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d.
22Galutinis terminas voteDvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje
Pranešimas:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Pranešimas dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje
[2018/2008(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d.
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai       Kalbėjimo laikas
  pointPlatesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Pranešėjas   (2x6') 12'
Nuomonės referentas   (3x1') 3'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Autorius (Platesnės apimties klausimas)2'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointAugalų apsaugos produktų reglamento įgyvendinimas
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
22item on the agendapointDvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
94item on the agendapointUganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 14:00
95item on the agendapointMianmaras, ypač žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 14:00
96item on the agendapointKombodža, ypač Kemo Sokhos atvejis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 14:00
16item on the agendapointAsmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
55item on the agendapointBendrieji skaitmeniniai vartai
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
99item on the agendapoint2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykę gaisrai ir ES atsakas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
100item on the agendapointGrėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
32item on the agendapointEuropinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
70item on the agendapointCheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 16:00
24item on the agendapointBendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
49item on the agendapointEuropa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 7 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas