Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018 - Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018 239k
Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018174kVerżjoni: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 15:46
 Punti fuq l-aġenda
08:30 - 11:45   Dibattiti
11:45 - 12:15   Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
12:15 - 14:15   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

08:30 - 11:45   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
36Skadenza pointImplimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti
Rapport:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009
[2017/2128(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
22Skadenza pointIl-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku
Rapport:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Rapport dwar il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-suq uniku
[2018/2008(INI)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
94Skadenza -L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Skadenza -Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Skadenza -Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja      
93 pointDiskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
12:15 - 14:15   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
89*voteFtehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija
Rapport:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
16Skadenza***IvoteIl-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data
Rapport:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018
55Skadenza***IvotePortal Diġitali Uniku
Rapport:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018
101***IvoteElenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo*)
Rapport:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura
99Skadenza voteNirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018
100Skadenza voteIt-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018
32Skadenza voteStrateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari
Rapport:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Rapport dwar strateġija Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari
[2018/2035(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018
70Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018
24Skadenza votePjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi
Rapport:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Rapport Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)
[2017/2254(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018
49Skadenza voteEwropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
Rapport:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Rapport dwar Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
[2017/2257(INI)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018
36Skadenza voteImplimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti
Rapport:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009
[2017/2128(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018
22Skadenza voteIl-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku
Rapport:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Rapport dwar il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-suq uniku
[2018/2008(INI)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Dibattitu: Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2018
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri       Ħin għad-diskorsi
  pointInterpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Rapporteur   (2x6') 12'
Rapporteur għal opinjoni   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x2') 6'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Awtur (interpellanza maġġuri)2'
"Catch the eye"5'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointImplimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
22item on the agendapointIl-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
94item on the agendapointL-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 14:00
95item on the agendapointIl-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 14:00
96item on the agendapointIl-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 14:00
16item on the agendapointIl-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
55item on the agendapointPortal Diġitali Uniku
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
99item on the agendapointNirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 19:00
100item on the agendapointIt-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 19:00
32item on the agendapointStrateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -EmendiIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
70item on the agendapointAlternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 16:00
24item on the agendapointPjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
49item on the agendapointEwropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2018, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 7 ta' Settembru 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Settembru 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Settembru 2018Avviż legali