Agenda
StraatsburgMaandag 10 september 2018 - Donderdag 13 september 2018 232k
Donderdag 13 september 2018169kVersie: Woensdag 12 september 2018, 15:46
 Agendapunten
08:30 - 11:45   Debatten
11:45 - 12:15   Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
12:15 - 14:15   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 11:45   Debatten       Spreektijd
36Deadline pointTenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
Verslag:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen
[2017/2128(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
22Deadline pointUiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt
Verslag:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Verslag over de uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt
[2018/2008(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
94Deadline -Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Deadline -Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Deadline -Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië      
93 pointToespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republek Macedonië
12:15 - 14:15   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
89*voteOvereenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië
Verslag:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
16Deadline***IvoteDe bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens
Verslag:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Woensdag 12 september 2018
55Deadline***IvoteEén digitale toegangspoort
Verslag:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debat: Woensdag 12 september 2018
101***IvoteLijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*)
Verslag:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater
99Deadline voteDe branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop
Ontwerpresoluties
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Debat: Maandag 10 september 2018
100Deadline voteKhan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden
Ontwerpresoluties
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Debat: Dinsdag 11 september 2018
32Deadline voteEen Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
Verslag:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
[2018/2035(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 12 september 2018
70Deadline voteOntwerpresoluties - Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Debat: Woensdag 12 september 2018
24Deadline voteEen Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie
Verslag:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Verslag over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)
[2017/2254(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 12 september 2018
49Deadline voteEuropa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU
Verslag:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Verslag over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU
[2017/2257(INI)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Woensdag 12 september 2018
36Deadline voteTenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
Verslag:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen
[2017/2128(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Donderdag 13 september 2018
22Deadline voteUiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt
Verslag:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Verslag over de uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt
[2018/2008(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debat: Donderdag 13 september 2018
15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties       Spreektijd
  pointUitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
97 -G-000006/2018
G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Rapporteur   (2x6') 12'
Rapporteur voor advies   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)5'
Indiener (uitgebreide interpellatie)2'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointTenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -AmendementenWoensdag 5 september 2018, 13:00
22item on the agendapointUiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 10 september 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 14:00
95item on the agendapointMyanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 10 september 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 14:00
96item on the agendapointCambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 10 september 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 14:00
16item on the agendapointDe bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
55item on the agendapointEén digitale toegangspoort
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 september 2018, 13:00
99item on the agendapointDe branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 september 2018, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2018, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 september 2018, 19:00
100item on the agendapointKhan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 september 2018, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2018, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 september 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 september 2018, 19:00
32item on the agendapointEen Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -AmendementenMaandag 10 september 2018, 19:00
70item on the agendapointOpties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 10 september 2018, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 11 september 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 11 september 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 september 2018, 16:00
24item on the agendapointEen Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 september 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -AmendementenWoensdag 5 september 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 september 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 september 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 september 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 september 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 12 september 2018Juridische mededeling