Program
ŠtrasburgPondelok, 10. septembra 2018 - Štvrtok, 13. septembra 2018 239k
Štvrtok, 13. septembra 2018174kVerzia: Streda, 12. septembra 2018, 15:48
 Body programu
08:30 - 11:45   Rozpravy
11:45 - 12:15   Prejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva
12:15 - 14:15   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Veľké interpelácie
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30 - 11:45   Rozpravy       Rečnícky čas
36Termín pointVykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín
Správa:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín
[2017/2128(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
22Termín pointDvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu
Správa:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Správa o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu
[2018/2008(INI)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
94Termín -Uganda, zatknutie opozičných poslancov
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Termín -Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Termín -Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Prejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva      
93 pointPrejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva
12:15 - 14:15   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
89*voteDohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom
Správa:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
16Termín***IvoteOchrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov
Správa:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Streda, 12. septembra 2018
55Termín***IvoteJednotná digitálna brána
Správa:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Streda, 12. septembra 2018
101***IvoteZoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*)
Správa:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
99Termín votePožiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ
Návrhy uznesení
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Rozprava: Pondelok, 10. septembra 2018
100Termín voteRiziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
Návrhy uznesení
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Rozprava: Utorok, 11. septembra 2018
32Termín voteEurópska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve
Správa:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Správa o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve
[2018/2035(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 12. septembra 2018
70Termín voteNávrhy uznesení - Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Rozprava: Streda, 12. septembra 2018
24Termín voteEurópsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii
Správa:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Správa k Európskemu akčnému plánu jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)
[2017/2254(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 12. septembra 2018
49Termín voteEurópa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
Správa:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Správa o Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
[2017/2257(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Rozprava: Streda, 12. septembra 2018
36Termín voteVykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín
Správa:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Správa o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín
[2017/2128(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Štvrtok, 13. septembra 2018
22Termín voteDvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu
Správa:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Správa o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu
[2018/2008(INI)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Štvrtok, 13. septembra 2018
15:00 - 16:00   Veľké interpelácie       Rečnícky čas
  pointVäčšie interpelácie (článok 130b)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Spravodajca   (2x6') 12'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko   (3x1') 3'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 135)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135)   (3x2') 6'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Veľké interpelácie     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Autor (väčšia interpelácia)2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointVykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. septembra 2018, 13:00
22item on the agendapointDvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, zatknutie opozičných poslancov
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 10. septembra 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 14:00
95item on the agendapointMjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 10. septembra 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 14:00
96item on the agendapointKambodža, najmä prípad Kema Sokhu
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 10. septembra 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 14:00
16item on the agendapointOchrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
55item on the agendapointJednotná digitálna brána
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. septembra 2018, 13:00
99item on the agendapointPožiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ
  -Návrhy uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. septembra 2018, 19:00
100item on the agendapointRiziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
  -Návrhy uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 12. septembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. septembra 2018, 19:00
32item on the agendapointEurópska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
70item on the agendapointMožnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 11. septembra 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. septembra 2018, 16:00
24item on the agendapointEurópsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. septembra 2018, 13:00
49item on the agendapointEurópa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. septembra 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 7. septembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 10. septembra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 11. septembra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. septembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne oznámenie