Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 10. september 2018 - Četrtek, 13. september 2018 227k
Četrtek, 13. september 2018165kRazličica: Sreda, 12. september 2018, 15:49
 Točke na dnevnem redu
08:30 - 11:45   Razprave
11:45 - 12:15   Nagovor Zorana Zaeva, predsednika vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije
12:15 - 14:15   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Večje interpelacije
 Čas za govor
 Roki

08:30 - 11:45   Razprave       Čas za govor
36Rok pointIzvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih
Poročilo:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih
[2017/2128(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
22Rok pointNeenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu
Poročilo:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Poročilo o neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu
[2018/2008(INI)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
94Rok -Uganda, aretacija opozicijskih poslancev
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Rok -Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Rok -Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Nagovor Zorana Zaeva, predsednika vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije      
93 pointNagovor predsednika vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije Zorana Zaeva
12:15 - 14:15   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
89*voteSporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo
Poročilo:  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo s strani Eurojusta
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
16Rok***IvoteVarstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov
Poročilo:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Sreda, 12. september 2018
55Rok***IvoteEnotni digitalni portal
Poročilo:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Razprava: Sreda, 12. september 2018
101***IvoteSeznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*)
Poročilo:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika
99Rok votePožari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU
Predlogi resolucij
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Razprava: Ponedeljek, 10. september 2018
100Rok voteGrožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi
Predlogi resolucij
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Razprava: Torek, 11. september 2018
32Rok voteEvropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu
Poročilo:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu
[2018/2035(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 12. september 2018
70Rok votePredlogi resolucij - Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Razprava: Sreda, 12. september 2018
24Rok voteEvropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom
Poročilo:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom
[2017/2254(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 12. september 2018
49Rok voteEvropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU
Poročilo:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU
[2017/2257(INI)]
Odbor za promet in turizem
Razprava: Sreda, 12. september 2018
36Rok voteIzvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih
Poročilo:  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih
[2017/2128(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Četrtek, 13. september 2018
22Rok voteNeenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu
Poročilo:  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Poročilo o neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu
[2018/2008(INI)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Razprava: Četrtek, 13. september 2018
15:00 - 16:00   Večje interpelacije       Čas za govor
  pointVečje interpelacije (člen 130b Poslovnika)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)25'
Poročevalec   (2x6') 12'
Pripravljavec mnenja   (3x1') 3'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Večje interpelacije     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)5'
Avtor (večja interpelacija)2'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointIzvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2018, 13:00
22item on the agendapointNeenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, aretacija opozicijskih poslancev
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 10. september 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. september 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 12. september 2018, 14:00
95item on the agendapointMjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 10. september 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. september 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 12. september 2018, 14:00
96item on the agendapointKambodža, zlasti primer Kem Sokhe
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 10. september 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. september 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 12. september 2018, 14:00
16item on the agendapointVarstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
55item on the agendapointEnotni digitalni portal
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
99item on the agendapointPožari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU
  -Predlogi resolucijTorek, 11. september 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 12. september 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 12. september 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. september 2018, 19:00
100item on the agendapointGrožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi
  -Predlogi resolucijTorek, 11. september 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 12. september 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 12. september 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. september 2018, 19:00
32item on the agendapointEvropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
70item on the agendapointMožnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 11. september 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 11. september 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. september 2018, 16:00
24item on the agendapointEvropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
49item on the agendapointEvropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2018, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 7. september 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 11. september 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. september 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 12. september 2018Pravno obvestilo