Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 261k
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018162kΈκδοση: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, 11:33
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
74Προθεσμία***IpointΑξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
Έκθεση:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
69 pointΕφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ σε σχέση με την κατάσταση στην Τσετσενία
Προφορική ερώτηση - [2018/2851(RSP)]
     
Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke (O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Επιτροπή
Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, σε σχέση με την κατάσταση στην Τσετσενία
84Προθεσμία pointΔιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2689(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
37Προθεσμία pointΤεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
Προφορική ερώτηση - [2017/2772(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
     
Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή
Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
86Προθεσμία pointΘεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2720(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)35'
Εισηγητής6'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Συντάκτες (πολιτικές ομάδες)   (4x2') 8'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Βουλευτές150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'30ENF8'NI6'
74item on the agendapointΑξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 19:00
84item on the agendapointΔιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 16:00
37item on the agendapointΤεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 16:00
86item on the agendapointΘεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου