Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. 228k
Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d.155kVersija: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 15:04
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
74Galutinis terminas***IpointSveikatos technologijų vertinimas
Pranešimas:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
69 pointTarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2851(RSP)]
     
Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke (O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

Komisijai
Tarybos LGBTI asmenų gairių įgyvendinimas, atsižvelgiant į padėtį Čečėnijoje
84Galutinis terminas pointTarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“
Komisijos pareiškimas
[2018/2689(RSP)]
Bus balsuojama trečiadienį
37Galutinis terminas pointIšsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2017/2772(RSP)]
Bus balsuojama trečiadienį
     
Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Komisijai
Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo
86Galutinis terminas pointES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė
Komisijos pareiškimas
[2018/2720(RSP)]
Bus balsuojama trečiadienį
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)35'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Autorius (komitetas)5'
Autoriai (frakcijos)   (4x2') 8'
Procedūra „prašau žodžio“   (5x5') 25'
Parlamento nariai150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'30ENF8'NI6'
74item on the agendapointSveikatos technologijų vertinimas
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Pakeitimai; atmetimasPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 19:00
84item on the agendapointTarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 16:00
37item on the agendapointIšsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 16:00
86item on the agendapointES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 28 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas