Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 1. října 2018 - Čtvrtek, 4. října 2018 229k
Středa, 3. října 2018167kVerze: Středa, 3. října 2018, 15:00
 Body k pořadu jednání
09:00 - 10:00   Rozpravy
10:00 - 12:30   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 10:00   Rozpravy       Řečnická doba
68Lhůta pointPrávní stát v Rumunsku
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2844(RSP)]
Hlasování se bude konat na prvním listopadovém dílčím zasedání
10:00 - 12:30   Rozpravy       Řečnická doba
19 pointDiskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
15*voteHarmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH
Zpráva:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Úterý, 2. října 2018
62*voteDPH: doba použití mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce
Zpráva:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
63*voteSprávní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru
Zpráva:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
74Lhůta***IvoteHodnocení zdravotnických technologií
Zpráva:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 1. října 2018
66Lhůta***IvoteVýkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla
Zpráva:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Úterý, 2. října 2018
11Lhůta*voteSazby daně z přidané hodnoty
Zpráva:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Úterý, 2. října 2018
84Lhůta voteMezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy
Návrh usnesení
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Rozprava: Pondělí, 1. října 2018
37Lhůta voteNávrhy usnesení - Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Rozprava: Pondělí, 1. října 2018
86Lhůta voteAgenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti
Návrh usnesení
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Rozprava: Pondělí, 1. října 2018
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
83 pointMinimální příjem pro spravedlivou Evropu: právo pro občany
Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)
[2018/2864(RSP)]
16Lhůta***IpointAgentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Zpráva:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
30Lhůta***IpointVzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci
Zpráva:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
28Lhůta***IpointVolný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
Zpráva:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
78 pointRiziko praní peněz v bankovním sektoru EU
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2854(RSP)]
85Lhůta pointBoj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU
Prohlášení Komise
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Premiér Rumunska Vasilica Viorica Dăncilă (včetně odpovědí)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Rozpravy     item on the agenda
Jüri Ratas, estonský předseda vlády (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)25'
Komise (včetně odpovědí)50'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatelé   (5x1') 5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointPrávní stát v Rumunsku
  -Návrhy usneseníStředa, 7. listopadu 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 12. listopadu 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 12. listopadu 2018, 20:00
74item on the agendapointHodnocení zdravotnických technologií
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPondělí, 1. října 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 2. října 2018, 19:00
66item on the agendapointVýkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 26. září 2018, 13:00
11item on the agendapointSazby daně z přidané hodnoty
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 26. září 2018, 13:00
84item on the agendapointMezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy
  -Návrh usneseníStředa, 26. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 1. října 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 2. října 2018, 16:00
37item on the agendapointTechnologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Návrhy usneseníStředa, 26. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 1. října 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 1. října 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 2. října 2018, 16:00
86item on the agendapointAgenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti
  -Návrh usneseníStředa, 26. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 1. října 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 2. října 2018, 16:00
16item on the agendapointAgentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 26. září 2018, 13:00
30item on the agendapointVzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 26. září 2018, 13:00
28item on the agendapointVolný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 26. září 2018, 13:00
85item on the agendapointBoj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU
  -Návrh usneseníStředa, 26. září 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 1. října 2018, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 28. září 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 1. října 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 2. října 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 3. října 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění