Dagsorden
StrasbourgMandag den 1. oktober 2018 - Torsdag den 4. oktober 2018 229k
Onsdag den 3. oktober 2018166kUdgave: Onsdag den 3. oktober 2018, 17:55
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 10:00   Forhandling
10:00 - 12:30   Forhandling
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 10:00   Forhandling       Taletid
68Frist pointRetsstatsprincippet i Rumænien
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2844(RSP)]
Afstemningen vil finde sted under november I
10:00 - 12:30   Forhandling       Taletid
19 pointDrøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
15*voteHarmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem
Betænkning:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Tirsdag den 2. oktober 2018
62*voteMoms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig
Betænkning:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
63*voteAdministrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register
Betænkning:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
74Frist***IvoteMedicinsk teknologivurdering
Betænkning:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 1. oktober 2018
66Frist***IvotePræstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner
Betænkning:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette
erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Tirsdag den 2. oktober 2018
11Frist*voteSatser for merværdiafgiften
Betænkning:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Tirsdag den 2. oktober 2018
84Frist voteInternational Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter
Forslag til beslutning
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Forhandling: Mandag den 1. oktober 2018
37Frist voteForslag til beslutning - Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Forhandling: Mandag den 1. oktober 2018
86Frist voteEU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder
Forslag til beslutning
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Forhandling: Mandag den 1. oktober 2018
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
83 pointMindsteindkomst for et retfærdigt Europa: en borgerrettighed
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)
[2018/2864(RSP)]
16Frist***IpointEU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
30Frist***IpointGensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation
Betænkning:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
28Frist***IpointFri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union
Betænkning:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
78 pointRisici for pengehvidvaskning i banksektoren i EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2854(RSP)]
85Frist pointBekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, Rumæniens premierminister (inkl. svar)5'
Catch-the-eye5'
Medlemmer21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Forhandling     item on the agenda
Jüri Ratas, Estlands premierminister (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Rådet (inkl. svar)25'
Kommissionen (inkl. svar)50'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (5x1') 5'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
Medlemmer225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointRetsstatsprincippet i Rumænien
  -Forslag til beslutningOnsdag den 7. november 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 12. november 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 12. november 2018, 20:00
74item on the agendapointMedicinsk teknologivurdering
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseMandag den 1. oktober 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 2. oktober 2018, 19:00
66item on the agendapointPræstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 26. september 2018, 13:00
11item on the agendapointSatser for merværdiafgiften
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 26. september 2018, 13:00
84item on the agendapointInternational Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter
  -Forslag til beslutningOnsdag den 26. september 2018, 13:00
  -ÆndringsforslagMandag den 1. oktober 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 2. oktober 2018, 16:00
37item on the agendapointDistributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 26. september 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 1. oktober 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 1. oktober 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 2. oktober 2018, 16:00
86item on the agendapointEU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder
  -Forslag til beslutningOnsdag den 26. september 2018, 13:00
  -ÆndringsforslagMandag den 1. oktober 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 2. oktober 2018, 16:00
16item on the agendapointEU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 26. september 2018, 13:00
30item on the agendapointGensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 26. september 2018, 13:00
28item on the agendapointFri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 26. september 2018, 13:00
85item on the agendapointBekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter
  -Forslag til beslutningOnsdag den 26. september 2018, 13:00
  -ÆndringsforslagMandag den 1. oktober 2018, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 28. september 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 1. oktober 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 2. oktober 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 3. oktober 2018, 19:00
Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse