Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 1. oktoober 2018 - Neljapäev, 4. oktoober 2018 223k
Kolmapäev, 3. oktoober 2018159kVersioon: Kolmapäev, 3. oktoober 2018, 15:02
 Päevakorra punktid
09:00 - 10:00   Arutelud
10:00 - 12:30   Arutelud
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 10:00   Arutelud       Kõneaeg
68Tähtaeg pointÕigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2844(RSP)]
Hääletus toimub novembri I osaistungjärgul
10:00 - 12:30   Arutelud       Kõneaeg
19 pointEuroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
15*voteKäibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine
Raport:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 2. oktoober 2018
62*voteKäibemaksusüsteem: pöördmaksustamismehhanismi ja kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaeg
Raport:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
63*voteHalduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas seoses elektroonilise registri sisuga
Raport:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektroonilise registri sisu osas
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
74Tähtaeg***IvoteTervisetehnoloogia hindamine
Raport:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 1. oktoober 2018
66Tähtaeg***IvoteUute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid
Raport:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Teisipäev, 2. oktoober 2018
11Tähtaeg*voteKäibemaksumäärad
Raport:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2016/112/EÜ käibemaksumäärade osas
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 2. oktoober 2018
84Tähtaeg voteRahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud)
Resolutsiooni ettepanek
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Arutelu: Esmaspäev, 1. oktoober 2018
37Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Arutelu: Esmaspäev, 1. oktoober 2018
86Tähtaeg voteELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava
Resolutsiooni ettepanek
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Arutelu: Esmaspäev, 1. oktoober 2018
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
83 pointMiinimumsissetulek õiglase Euroopa jaoks: kodanike õigus
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)
[2018/2864(RSP)]
16Tähtaeg***IpointELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Raport:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
30Tähtaeg***IpointArestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine
Raport:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
28Tähtaeg***IpointIsikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus
Raport:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
78 pointRahapesuriskid ELi pangandussektoris
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2854(RSP)]
85Tähtaeg pointTollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse
Komisjoni avaldus
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Rumeenia peaminister Vasilica Viorica Dăncilă (koos vastustega)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Arutelud     item on the agenda
Eesti peaminister Jüri Ratas (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Nõukogu (koos vastustega)25'
Komisjon (koos vastustega)50'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (5x1') 5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
Parlamendiliikmed225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointÕigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. november 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 12. november 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 12. november 2018, 20:00
74item on the agendapointTervisetehnoloogia hindamine
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineEsmaspäev, 1. oktoober 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 2. oktoober 2018, 19:00
66item on the agendapointUute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
11item on the agendapointKäibemaksumäärad
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
84item on the agendapointRahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud)
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 1. oktoober 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 2. oktoober 2018, 16:00
37item on the agendapointHajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 1. oktoober 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 1. oktoober 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 2. oktoober 2018, 16:00
86item on the agendapointELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 1. oktoober 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 2. oktoober 2018, 16:00
16item on the agendapointELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
30item on the agendapointArestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
28item on the agendapointIsikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
85item on the agendapointTollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 26. september 2018, 13:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 1. oktoober 2018, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 28. september 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 1. oktoober 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 2. oktoober 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 3. oktoober 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusalane teave