Esityslista
StrasbourgMaanantai 1. lokakuuta 2018 - Torstai 4. lokakuuta 2018 223k
Keskiviikko 3. lokakuuta 2018157kVersio: Keskiviikko 3. lokakuuta 2018, 15:02
 Esityslistan kohdat
09:00 - 10:00   Keskustelut
10:00 - 12:30   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 10:00   Keskustelut       Puheajat
68Määräaika pointOikeusvaltio Romaniassa
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2844(RSP)]
Äänestys toimitetaan marraskuun I istuntojaksolla
10:00 - 12:30   Keskustelut       Puheajat
19 pointKeskustelu Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
15*voteArvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen
Mietintö:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 2. lokakuuta 2018
62*voteALV: käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja nopean reagoinnin mekanismin soveltamisaika
Mietintö:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
63*voteHallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta
Mietintö:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
74Määräaika***IvoteTerveysteknologian arviointi
Mietintö:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 1. lokakuuta 2018
66Määräaika***IvotePäästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille
Mietintö:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 2. lokakuuta 2018
11Määräaika*voteArvonlisäverokannat
Mietintö:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 2. lokakuuta 2018
84Määräaika voteKansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset
Päätöslauselmaesitys
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Keskustelu: Maanantai 1. lokakuuta 2018
37Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Keskustelu: Maanantai 1. lokakuuta 2018
86Määräaika voteMaaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma
Päätöslauselmaesitys
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Keskustelu: Maanantai 1. lokakuuta 2018
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
83 pointVähimmäistulo: kansalaisten oikeus oikeudenmukaisessa Euroopassa
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)
[2018/2864(RSP)]
16Määräaika***IpointEU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Mietintö:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
30Määräaika***IpointJäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen
Mietintö:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
28Määräaika***IpointMuiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa
Mietintö:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
78 pointRahanpesuriskit EU:n pankkialalla
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitaarinen hätätilanne Välimerellä: alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2854(RSP)]
85Määräaika pointTullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu
Komission julkilausuma
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
Romanian pääministeri Vasilica Viorica Dăncilă (vastauksineen)5'
"Catch the eye"5'
Jäsenet21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Keskustelut     item on the agenda
Viron pääministeri Jüri Ratas (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)25'
Komissio (vastauksineen)50'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointOikeusvaltio Romaniassa
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. marraskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 12. marraskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 12. marraskuuta 2018, 20:00
74item on the agendapointTerveysteknologian arviointi
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenMaanantai 1. lokakuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 2. lokakuuta 2018, 19:00
66item on the agendapointPäästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
11item on the agendapointArvonlisäverokannat
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
84item on the agendapointKansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
  -TarkistuksetMaanantai 1. lokakuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 2. lokakuuta 2018, 16:00
37item on the agendapointHajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 1. lokakuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 1. lokakuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 2. lokakuuta 2018, 16:00
86item on the agendapointMaaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
  -TarkistuksetMaanantai 1. lokakuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 2. lokakuuta 2018, 16:00
16item on the agendapointEU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
30item on the agendapointJäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
28item on the agendapointMuiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
85item on the agendapointTullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 26. syyskuuta 2018, 13:00
  -TarkistuksetMaanantai 1. lokakuuta 2018, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 28. syyskuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 1. lokakuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 2. lokakuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 3. lokakuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus