Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 1. listopada 2018. - Četvrtak, 4. listopada 2018. 227k
srijeda, 3. listopada 2018.163kVerzija: srijeda, 3. listopada 2018., 15:03
 Točke dnevnog reda
09:00 - 10:00   Rasprave
10:00 - 12:30   Rasprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 10:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
68Rok pointVladavina prava u Rumunjskoj
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2844(RSP)]
Glasovanje će se održati na prvoj sjednici u studenom
10:00 - 12:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
19 pointRasprava s premijerom Estonije Jürijem Ratasom o budućnosti Europe
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
15*voteUsklađivanje i pojednostavnjenje određenih pravila u sustavu PDV-a
Izvješće:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: utorak, 2. listopada 2018.
62*votePDV: razdoblje primjene mehanizma prijenosa porezne obveze i mehanizma brze reakcije
Izvješće:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om


[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
63*voteAdministrativna suradnja u području trošarina u vezi sa sadržajem elektroničkog upisnika
Izvješće:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkog upisnika
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
74Rok***IvoteProcjena zdravstvenih tehnologija
Izvješće:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 1. listopada 2018.
66Rok***IvoteStandardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

Izvješće:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: utorak, 2. listopada 2018.
11Rok*voteStope poreza na dodanu vrijednost
Izvješće:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: utorak, 2. listopada 2018.
84Rok voteMeđunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 17 Ugovori o osiguranju
Prijedlog rezolucije
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Rasprava: ponedjeljak, 1. listopada 2018.
37Rok votePrijedlozi rezolucija - Tehnologija decentraliziranog vođenja evidencije transakcija i lanci blokova: izgradnja povjerenja poslovanjem bez posrednika
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Rasprava: ponedjeljak, 1. listopada 2018.
86Rok voteProgram EU-a za ruralna, planinska i udaljena područja
Prijedlog rezolucije
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Rasprava: ponedjeljak, 1. listopada 2018.
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
83 pointMinimalni dohodak za pravičnu Europu: pravo građana
Tematska rasprava (članak 153.a Poslovnika)
[2018/2864(RSP)]
16Rok***IpointAgencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
Izvješće:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)


[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
30Rok***IpointUzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje
Izvješće:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje


[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
28Rok***IpointSlobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji
Izvješće:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
78 pointRizik od pranja novca u bankarskom sektoru EU-a
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitarna kriza na Sredozemlju: pružanje potpore lokalnim i regionalnim vlastima


Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2854(RSP)]
85Rok pointBorba protiv carinskih prijevara i zaštita vlastitih sredstava EU-a
Izjava Komisije
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, rumunjska premijerka (uključujući odgovore)5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Rasprave     item on the agenda
Jüri Ratas, predsjednik vlade Estonije (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Govornik u tematskoj raspravi4'
Vijeće (uključujući odgovore)25'
Komisija (uključujući odgovore)50'
Izvjestitelji   (3x6') 18'
Izvjestitelji za mišljenje   (5x1') 5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
Zastupnici225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointVladavina prava u Rumunjskoj
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 7. studenog 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 12. studenog 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 12. studenog 2018., 20:00
74item on the agendapointProcjena zdravstvenih tehnologija
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Amandmani; odbijanjeponedjeljak, 1. listopada 2018., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 2. listopada 2018., 19:00
66item on the agendapointStandardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
11item on the agendapointStope poreza na dodanu vrijednost
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -Amandmani srijeda, 26. rujna 2018., 13:00
84item on the agendapointMeđunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 17 Ugovori o osiguranju
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani ponedjeljak, 1. listopada 2018., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 2. listopada 2018., 16:00
37item on the agendapointTehnologija decentraliziranog vođenja evidencije transakcija i lanci blokova: izgradnja povjerenja poslovanjem bez posrednika
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 1. listopada 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 1. listopada 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 2. listopada 2018., 16:00
86item on the agendapointProgram EU-a za ruralna, planinska i udaljena područja
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani ponedjeljak, 1. listopada 2018., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 2. listopada 2018., 16:00
16item on the agendapointAgencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
30item on the agendapointUzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
28item on the agendapointSlobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
85item on the agendapointBorba protiv carinskih prijevara i zaštita vlastitih sredstava EU-a
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 26. rujna 2018., 13:00
  -Amandmani ponedjeljak, 1. listopada 2018., 19:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 28. rujna 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 1. listopada 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 2. listopada 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 3. listopada 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna napomena