Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. 228k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d.165kVersija: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 15:04
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:00   Diskusijos
10:00 - 12:30   Diskusijos
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
68Galutinis terminas pointTeisės viršenybė Rumunijoje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2844(RSP)]
Balsavimas vyks per lapkričio mėn. I sesiją
10:00 - 12:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
19 pointDiskusijos su Estijos Ministru Pirmininku Jüri Ratasu Europos ateities tema
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
15*voteTam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas
Pranešimas:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.
62*votePVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo laikotarpis ir greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpis
Pranešimas:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
63*voteAdministracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu
Pranešimas:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
74Galutinis terminas***IvoteSveikatos technologijų vertinimas
Pranešimas:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d.
66Galutinis terminas***IvoteNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Pranešimas:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.
11Galutinis terminas*votePridėtinės vertės mokesčio tarifai
Pranešimas:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.
84Galutinis terminas voteTarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d.
37Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d.
86Galutinis terminas voteES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d.
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
83 pointMinimalios pajamos siekiant sąžiningos Europos: piliečių teisė
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)
[2018/2864(RSP)]
16Galutinis terminas***IpointES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
Pranešimas:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
30Galutinis terminas***IpointNutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas
Pranešimas:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
28Galutinis terminas***IpointLaisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje
Pranešimas:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
78 pointPinigų plovimo pavojus ES bankų sektoriuje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2860(RSP)]
72 pointEkstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2854(RSP)]
85Galutinis terminas pointKova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga
Komisijos pareiškimas
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Rumunijos ministrė pirmininkė Vasilica Viorica Dăncilă (kartu su atsakymais)5'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Diskusijos     item on the agenda
Estijos Ministras Pirmininkas Jüri Ratas (kartu su atsakymais)30'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Taryba (kartu su atsakymais)25'
Komisija (kartu su atsakymais)50'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentai   (5x1') 5'
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
Parlamento nariai225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointTeisės viršenybė Rumunijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 7 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. lapkričio 12 d., 20:00
74item on the agendapointSveikatos technologijų vertinimas
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Pakeitimai; atmetimasPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 19:00
66item on the agendapointNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
11item on the agendapointPridėtinės vertės mokesčio tarifai
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
84item on the agendapointTarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 16:00
37item on the agendapointIšsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 16:00
86item on the agendapointES kaimo, kalnų ir atokių vietovių darbotvarkė
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 16:00
16item on the agendapointES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
30item on the agendapointNutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
28item on the agendapointLaisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
85item on the agendapointKova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 28 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas