Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018 - Il-Ħamis, 4 ta' Ottubru 2018 233k
L-Erbgħa, 3 ta' Ottubru 2018171kVerżjoni: L-Erbgħa, 3 ta' Ottubru 2018, 15:04
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 10:00   Dibattiti
10:00 - 12:30   Dibattiti
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 10:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
68Skadenza pointL-istat tad-dritt fir-Rumanija
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2844(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir f'Novembru I
10:00 - 12:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
19 pointDibattitu mal-Prim Ministru tal-Estonja, Jüri Ratas, dwar il-Futur tal-Ewropa
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
15*voteL-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tal-VAT
Rapport:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE fir-rigward tal-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li tintroduċi s-sistema definittiva għat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018
62*voteVAT: il-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge u tal-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida
Rapport:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fakultattiv fir-rigward ta' provvisti ta' ċerti merkanzija u servizzi suxxettibbli għall-frodi u tal-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida kontra l-frodi tal-VAT
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
63*voteKooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku
Rapport:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
74Skadenza***IvoteProposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE
Rapport:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018
66Skadenza***IvoteStandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda
Rapport:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018
11Skadenza*voteIr-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud
Rapport:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018
84Skadenza voteStandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Dibattitu: It-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018
37Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Dibattitu: It-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018
86Skadenza voteL-Aġenda tal-UE għaż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Dibattitu: It-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
83 pointDħul minimu għal Ewropa ġusta: dritt għaċ-ċittadini
Dibattitu topiku (Artikolu 153a tar-Regoli ta Proċedura)
[2018/2864(RSP)]
16Skadenza***IpointL-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Rapport:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
30Skadenza***IpointIr-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska
Rapport:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
28Skadenza***IpointMoviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa
Rapport:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
78 pointRiskji ta' Ħasil tal-Flus fis-Settur Bankarju tal-UE
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2860(RSP)]
72 pointL-emerġenza umanitarja fil-Mediterran: appoġġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2854(RSP)]
85Skadenza pointIl-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, Prim Ministru tar-Rumanija (inklużi t-tweġibiet)5'
"Catch the eye"5'
Membri21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Dibattiti     item on the agenda
Jüri Ratas, Prim Ministru tal-Estonja (inklużi t-tweġibiet)30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Kunsill (bit-tweġibiet)25'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)50'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs għal opinjoni   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Membri225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointL-istat tad-dritt fir-Rumanija
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 7 ta' Novembru 2018, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 12 ta' Novembru 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 12 ta' Novembru 2018, 20:00
74item on the agendapointProposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Emendi; rifjutIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018, 19:00
66item on the agendapointStandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
11item on the agendapointIr-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
84item on the agendapointStandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
  -EmendiIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018, 16:00
37item on the agendapointTeknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018, 16:00
86item on the agendapointL-Aġenda tal-UE għaż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
  -EmendiIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018, 16:00
16item on the agendapointL-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
30item on the agendapointIr-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
28item on the agendapointMoviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
85item on the agendapointIl-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 26 ta' Settembru 2018, 13:00
  -EmendiIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018, 19:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 28 ta' Settembru 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 3 ta' Ottubru 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Ottubru 2018Avviż legali