Agenda
StraatsburgMaandag 1 oktober 2018 - Donderdag 4 oktober 2018 226k
Woensdag 3 oktober 2018165kVersie: Woensdag 3 oktober 2018, 15:05
 Agendapunten
09:00 - 10:00   Debatten
10:00 - 12:30   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 10:00   Debatten       Spreektijd
68Deadline pointDe rechtsstaat in Roemenië
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2844(RSP)]
De stemming zal plaatsvinden tijdens november I
10:00 - 12:30   Debatten       Spreektijd
19 pointDebat met de minister-president van Estland, Jüri Ratas, over de toekomst van Europa
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
15*voteHarmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel
Verslag:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Dinsdag 2 oktober 2018
62*voteBtw: toepassing van de verleggingsregeling en van het snellereactiemechanisme
Verslag:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de toepassing van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
63*voteAdministratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register
Verslag:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
74Deadline***IvoteEvaluatie van gezondheidstechnologie
Verslag:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 1 oktober 2018
66Deadline***IvoteEmissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Dinsdag 2 oktober 2018
11Deadline*voteBtw-tarieven
Verslag:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Dinsdag 2 oktober 2018
84Deadline voteInternationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten
Ontwerpresolutie
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Debat: Maandag 1 oktober 2018
37Deadline voteOntwerpresoluties - "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Debat: Maandag 1 oktober 2018
86Deadline voteEU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden
Ontwerpresolutie
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Debat: Maandag 1 oktober 2018
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
83 pointEen minimuminkomen voor een eerlijk Europa: een burgerrecht
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2018/2864(RSP)]
16Deadline***IpointEU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Verslag:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
30Deadline***IpointWederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie
Verslag:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
28Deadline***IpointVrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie
Verslag:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
78 pointDe risico's van witwassen van geld in de EU-bankensector
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2854(RSP)]
85Deadline pointBestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU
Verklaring van de Commissie
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, minister-president van Roemenië (inclusief antwoorden)5'
"Catch the eye"5'
Leden21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Debatten     item on the agenda
Jüri Ratas, minister-president van Estland (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)25'
Commissie (inclusief antwoorden)50'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointDe rechtsstaat in Roemenië
  -OntwerpresolutiesWoensdag 7 november 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 november 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 november 2018, 20:00
74item on the agendapointEvaluatie van gezondheidstechnologie
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Amendementen; verwerpingMaandag 1 oktober 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 2 oktober 2018, 19:00
66item on the agendapointEmissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 26 september 2018, 13:00
11item on the agendapointBtw-tarieven
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -AmendementenWoensdag 26 september 2018, 13:00
84item on the agendapointInternationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten
  -OntwerpresolutieWoensdag 26 september 2018, 13:00
  -AmendementenMaandag 1 oktober 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 2 oktober 2018, 16:00
37item on the agendapoint"Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 26 september 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 1 oktober 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 1 oktober 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 2 oktober 2018, 16:00
86item on the agendapointEU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden
  -OntwerpresolutieWoensdag 26 september 2018, 13:00
  -AmendementenMaandag 1 oktober 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 2 oktober 2018, 16:00
16item on the agendapointEU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 26 september 2018, 13:00
30item on the agendapointWederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 26 september 2018, 13:00
28item on the agendapointVrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 26 september 2018, 13:00
85item on the agendapointBestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU
  -OntwerpresolutieWoensdag 26 september 2018, 13:00
  -AmendementenMaandag 1 oktober 2018, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 28 september 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 1 oktober 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 2 oktober 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 3 oktober 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 3 oktober 2018Juridische mededeling