Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 1 października 2018 r. - Czwartek, 4 października 2018 r. 230k
Środa, 3 października 2018170kWersja: Środa, 3 października 2018, 15:05
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 10:00   Debaty
10:00 - 12:30   Debaty
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 10:00   Debaty       Czas wystąpień
68Termin pointPraworządność w Rumunii
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2844(RSP)]
Głosowanie odbędzie się na pierwszej sesji listopadowej
10:00 - 12:30   Debaty       Czas wystąpień
19 pointDebata z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
15*voteHarmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej
Sprawozdanie:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacjaii uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Wtorek, 2 października 2018
62*voteWspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz mechanizmu szybkiego reagowania
Sprawozdanie:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego odyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
63*voteWspółpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego
Sprawozdanie:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
74Termin***IvoteOcena technologii medycznych
Sprawozdanie:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 1 października 2018
66Termin***IvoteNormy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
Sprawozdanie:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Wtorek, 2 października 2018
11Termin*voteStawki podatku od wartości dodanej
Sprawozdanie:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Wtorek, 2 października 2018
84Termin voteMiędzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
Projekt rezolucji
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Debata: Poniedziałek, 1 października 2018
37Termin voteProjekty rezolucji - Technologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Debata: Poniedziałek, 1 października 2018
86Termin votePlan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych
Projekt rezolucji
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Debata: Poniedziałek, 1 października 2018
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
83 pointDochód minimalny w sprawiedliwej Europie: prawo obywateli
Debata na aktualny temat (art. 153a)
[2018/2864(RSP)]
16Termin***IpointAgencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Sprawozdanie:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
30Termin***IpointWzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
Sprawozdanie:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
28Termin***IpointSwobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
78 pointRyzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2860(RSP)]
72 pointNadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie władz lokalnych i regionalnych
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2854(RSP)]
85Termin pointZwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE
Oświadczenie Komisji
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, premier Rumunii (łącznie z odpowiedziami)5'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Debaty     item on the agenda
Premier Estonii Jüri Ratas (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Rada (łącznie z odpowiedziami)25'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)50'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (5x1') 5'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
Posłowie225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointPraworządność w Rumunii
  -Projekty rezolucjiŚroda, 7 listopada 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 listopada 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 12 listopada 2018, 20:00
74item on the agendapointOcena technologii medycznych
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 19:00
66item on the agendapointNormy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 26 września 2018, 13:00
11item on the agendapointStawki podatku od wartości dodanej
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -PoprawkiŚroda, 26 września 2018, 13:00
84item on the agendapointMiędzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  -Projekt rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 16:00
37item on the agendapointTechnologie rozproszonego rejestru i łańcuchy bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 1 października 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 16:00
86item on the agendapointPlan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych
  -Projekt rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 2 października 2018, 16:00
16item on the agendapointAgencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 26 września 2018, 13:00
30item on the agendapointWzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 26 września 2018, 13:00
28item on the agendapointSwobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 26 września 2018, 13:00
85item on the agendapointZwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE
  -Projekt rezolucjiŚroda, 26 września 2018, 13:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 28 września 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 1 października 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 2 października 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 3 października 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna