Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 1 octombrie 2018 - Joi, 4 octombrie 2018 229k
Miercuri, 3 octombrie 2018163kVersiune: Miercuri, 3 octombrie 2018, 15:06
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 10:00   Dezbateri
10:00 - 12:30   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 10:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
68Termen pointStatul de drept în România
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2844(RSP)]
Votarea va avea loc în perioada de sesiune noiembrie I
10:00 - 12:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
19 pointDezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
15*voteArmonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată
Raport  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Raport referitor la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Marţi, 2 octombrie 2018
62*voteTVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă
Raport  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Raport referitor la o propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
63*voteCooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic
Raport  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Raport referitor la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
74Termen***IvoteEvaluarea tehnologiilor medicale
Raport  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 1 octombrie 2018
66Termen***IvoteStandardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi
Raport  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Marţi, 2 octombrie 2018
11Termen*voteCotele taxei pe valoarea adăugată
Raport  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Marţi, 2 octombrie 2018
84Termen voteStandardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare
Propunere de rezoluţie
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Dezbatere: Luni, 1 octombrie 2018
37Termen votePropuneri de rezoluție - Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Dezbatere: Luni, 1 octombrie 2018
86Termen voteAgenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate
Propunere de rezoluţie
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Dezbatere: Luni, 1 octombrie 2018
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
83 pointUn venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni
Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)
[2018/2864(RSP)]
16Termen***IpointAgenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
Raport  Axel Voss (A8-0320/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
30Termen***IpointRecunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare
Raport  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
28Termen***IpointFluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană
Raport  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
78 pointRiscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2860(RSP)]
72 pointSituații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2854(RSP)]
85Termen pointCombaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE
Declarație a Comisiei
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, prim-ministrul României (inclusiv răspunsurile)5'
„Catch the eye”5'
Deputaţi21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Dezbateri     item on the agenda
Jüri Ratas, prim-ministrul Estoniei (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Participanți la dezbaterea tematică4'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)25'
Comisia (inclusiv răspunsurile)50'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (5x1') 5'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Deputaţi225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointStatul de drept în România
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 7 noiembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 12 noiembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 12 noiembrie 2018, 20:00
74item on the agendapointEvaluarea tehnologiilor medicale
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Amendamente; respingereLuni, 1 octombrie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 2 octombrie 2018, 19:00
66item on the agendapointStandardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
11item on the agendapointCotele taxei pe valoarea adăugată
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -AmendamenteMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
84item on the agendapointStandardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
  -AmendamenteLuni, 1 octombrie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 2 octombrie 2018, 16:00
37item on the agendapointTehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 1 octombrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 1 octombrie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 2 octombrie 2018, 16:00
86item on the agendapointAgenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
  -AmendamenteLuni, 1 octombrie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 2 octombrie 2018, 16:00
16item on the agendapointAgenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
30item on the agendapointRecunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
28item on the agendapointFluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
85item on the agendapointCombaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 26 septembrie 2018, 13:00
  -AmendamenteLuni, 1 octombrie 2018, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 28 septembrie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 1 octombrie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 2 octombrie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 3 octombrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Notă juridică