Program
ŠtrasburgPondelok, 1. októbra 2018 - Štvrtok, 4. októbra 2018 230k
Streda, 3. októbra 2018169kVerzia: Streda, 3. októbra 2018, 15:06
 Body programu
09:00 - 10:00   Rozpravy
10:00 - 12:30   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 10:00   Rozpravy       Rečnícky čas
68Termín pointPrávny štát v Rumunsku
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2844(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na prvej novembrovej schôdzi
10:00 - 12:30   Rozpravy       Rečnícky čas
19 pointDiskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
15*voteHarmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH
Správa:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Utorok, 2. októbra 2018
62*voteDPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie
Správa:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
63*voteAdministratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra
Správa:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
74Termín***IvoteHodnotenie zdravotníckych technológií
Správa:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 1. októbra 2018
66Termín***IvoteEmisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá
Správa:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Utorok, 2. októbra 2018
11Termín*voteSadzby dane z pridanej hodnoty
Správa:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Utorok, 2. októbra 2018
84Termín voteMedzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy
Návrh uznesenia
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Rozprava: Pondelok, 1. októbra 2018
37Termín voteNávrhy uznesení - Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Rozprava: Pondelok, 1. októbra 2018
86Termín voteAgenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny
Návrh uznesenia
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Rozprava: Pondelok, 1. októbra 2018
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
83 pointMinimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov
Tematická rozprava (článok 153a)
[2018/2864(RSP)]
16Termín***IpointAgentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Správa:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
30Termín***IpointVzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu
Správa:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
28Termín***IpointVoľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii
Správa:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
78 pointRiziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2860(RSP)]
72 pointNúdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2854(RSP)]
85Termín pointBoj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ
Vyhlásenie Komisie
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Vasilica Viorica Dăncilă, predsedníčka vlády Rumunska (vrátane odpovedí)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Rozpravy     item on the agenda
Jüri Ratas, estónsky premiér (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Rada (vrátane odpovedí)25'
Komisia (vrátane odpovedí)50'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (5x1') 5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointPrávny štát v Rumunsku
  -Návrhy uzneseníStreda, 7. novembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 12. novembra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 12. novembra 2018, 20:00
74item on the agendapointHodnotenie zdravotníckych technológií
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePondelok, 1. októbra 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 2. októbra 2018, 19:00
66item on the agendapointEmisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 26. septembra 2018, 13:00
11item on the agendapointSadzby dane z pridanej hodnoty
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 26. septembra 2018, 13:00
84item on the agendapointMedzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy
  -Návrh uzneseniaStreda, 26. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 1. októbra 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 2. októbra 2018, 16:00
37item on the agendapointTechnológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 26. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 1. októbra 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 1. októbra 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 2. októbra 2018, 16:00
86item on the agendapointAgenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny
  -Návrh uzneseniaStreda, 26. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 1. októbra 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 2. októbra 2018, 16:00
16item on the agendapointAgentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 26. septembra 2018, 13:00
30item on the agendapointVzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 26. septembra 2018, 13:00
28item on the agendapointVoľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 26. septembra 2018, 13:00
85item on the agendapointBoj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ
  -Návrh uzneseniaStreda, 26. septembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 1. októbra 2018, 19:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 28. septembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 1. októbra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 2. októbra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 3. októbra 2018, 19:00
Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne oznámenie