Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 1. oktober 2018 - Četrtek, 4. oktober 2018 225k
Sreda, 3. oktober 2018162kRazličica: Sreda, 3. oktober 2018, 16:27
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:00   Razprave
10:00 - 12:30   Razprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 10:00   Razprave       Čas za govor
68Rok pointPravna država v Romuniji
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2844(RSP)]
Glasovanje bo na prvem novembrskem delnem zasedanju
10:00 - 12:30   Razprave       Čas za govor
19 pointRazprava s predsednikom estonske vlade Jürijem Ratasom o prihodnosti Evrope
[2018/2731(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
15*voteHarmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV
Poročilo:  Jeppe Kofod (A8-0280/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami
[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Torek, 2. oktober 2018
62*voteDDV: obdobje uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti ter mehanizma za hiter odziv
Poročilo:  Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV
[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
63*voteUpravno sodelovanje na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence
Poročilo:  Ivana Maletić (A8-0285/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence
[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
74Rok***IvoteVrednotenje zdravstvenih tehnologij
Poročilo:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 1. oktober 2018
66Rok***IvoteStandardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila
Poročilo:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Torek, 2. oktober 2018
11Rok*voteStopnje davka na dodano vrednost
Poročilo:  Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost
[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Torek, 2. oktober 2018
84Rok voteMednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe
Predlog resolucije
[2018/2689(RSP)]
B8-0442/2018
Razprava: Ponedeljek, 1. oktober 2018
37Rok votePredlogi resolucij - Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov
[2017/2772(RSP)]
B8-0397/2018
Razprava: Ponedeljek, 1. oktober 2018
86Rok voteAgenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja
Predlog resolucije
[2018/2720(RSP)]
B8-0399/2018
Razprava: Ponedeljek, 1. oktober 2018
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
83 pointMinimalni dohodek za pravično Evropo: državljanska pravica
Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)
[2018/2864(RSP)]
16Rok***IpointAgencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
Poročilo:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
30Rok***IpointVzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi
Poročilo:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
28Rok***IpointProsti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
Poročilo:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
78 pointTveganja pranja denarja v bančnem sektorju EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2860(RSP)]
72 pointHumanitarna kriza v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2854(RSP)]
85Rok pointBoj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU
Izjava Komisije
[2018/2747(RSP)]
09:00 - 10:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
predsednica romunske vlade Vasilica Viorica Dăncilă (vključno z odgovori)5'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci21'
PPE3'S&D3'ECR2'30ALDE2'30Verts/ALE2'GUE/NGL2'EFDD2'ENF2'NI2'
10:00 - 12:30   Razprave     item on the agenda
Predsednik estonske vlade Jüri Ratas30'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Govornik za tematsko razpravo4'
Svet (vključno z odgovori)25'
Komisija (vključno z odgovori)50'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (5x1') 5'
Razprava brez seznama govornikov   (6x5') 30'
Poslanci225'
PPE62'30S&D54'ECR22'ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD13'30ENF11'30NI8'30
68item on the agendapointPravna država v Romuniji
  -Predlogi resolucijSreda, 7. november 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. november 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 12. november 2018, 20:00
74item on the agendapointVrednotenje zdravstvenih tehnologij
Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPonedeljek, 1. oktober 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 2. oktober 2018, 19:00
66item on the agendapointStandardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 26. september 2018, 13:00
11item on the agendapointStopnje davka na dodano vrednost
Tibor Szanyi (A8-0279/2018
  -Predlogi spremembSreda, 26. september 2018, 13:00
84item on the agendapointMednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe
  -Predlog resolucijeSreda, 26. september 2018, 13:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 1. oktober 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 2. oktober 2018, 16:00
37item on the agendapointTehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov
(O-000092/2018 - B8-0405/2018) 
  -Predlogi resolucijSreda, 26. september 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 1. oktober 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 1. oktober 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 2. oktober 2018, 16:00
86item on the agendapointAgenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja
  -Predlog resolucijeSreda, 26. september 2018, 13:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 1. oktober 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 2. oktober 2018, 16:00
16item on the agendapointAgencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 26. september 2018, 13:00
30item on the agendapointVzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 26. september 2018, 13:00
28item on the agendapointProsti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 26. september 2018, 13:00
85item on the agendapointBoj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU
  -Predlog resolucijeSreda, 26. september 2018, 13:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 1. oktober 2018, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 28. september 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 1. oktober 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 2. oktober 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 3. oktober 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo