Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 261k
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018177kΈκδοση: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, 11:33
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
65 pointΔέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις
Έκθεση:  Carlos Coelho (A8-0229/2018)
Έκθεση σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις
[2017/2278(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
80Προθεσμία -Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97
[2018/2861(RSP)]
RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018
81Προθεσμία -Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor
[2018/2862(RSP)]
RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018
82Προθεσμία -Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ
[2018/2863(RSP)]
RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
65 voteΔέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις
Έκθεση:  Carlos Coelho (A8-0229/2018)
Έκθεση σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις
[2017/2278(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018
16Προθεσμία***IvoteΟργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
Έκθεση:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
30Προθεσμία***IvoteΑμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
Έκθεση:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
28Προθεσμία***IvoteΕλεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
48Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα
[2018/2763(RSP)]
B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
71Προθεσμία voteΚατάσταση στην Υεμένη
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2853(RSP)]
RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
85Προθεσμία voteΚαταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος
[2018/2747(RSP)]
B8-0400/2018
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
79Προθεσμία pointΚαλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
Προφορική ερώτηση - [2018/2858(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου II
     
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Επιτροπή
Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητής6'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
"Catch the eye"5'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτης (επιτροπή)2'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
80item on the agendapointΕπιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 14:00
81item on the agendapointΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 14:00
82item on the agendapointΜαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 14:00
16item on the agendapointΟργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
30item on the agendapointΑμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
28item on the agendapointΕλεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
48item on the agendapointΗ συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα
(O-000078/2018 - B8-0404/2018) (O-000074/2018 - B8-0402/2018) (O-000075/2018 - B8-0403/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 19:00
71item on the agendapointΚατάσταση στην Υεμένη
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 19:00
85item on the agendapointΚαταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
79item on the agendapointΚαλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
(O-000095/2018 - B8-0410/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, 20:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου