Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. 228k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d.167kVersija: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 15:04
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
65 pointViešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys
Pranešimas:  Carlos Coelho (A8-0229/2018)
Pranešimas dėl viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinio
[2017/2278(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
80Galutinis terminas -Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis
[2018/2861(RSP)]
RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018
81Galutinis terminas -JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis
[2018/2862(RSP)]
RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018
82Galutinis terminas -Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione
[2018/2863(RSP)]
RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
65 voteViešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys
Pranešimas:  Carlos Coelho (A8-0229/2018)
Pranešimas dėl viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinio
[2017/2278(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d.
16Galutinis terminas***IvoteES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
Pranešimas:  Axel Voss (A8-0320/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)
[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d.
30Galutinis terminas***IvoteNutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas
Pranešimas:  Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo
[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d.
28Galutinis terminas***IvoteLaisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje
Pranešimas:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų
[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d.
48Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms
[2018/2763(RSP)]
B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.
71Galutinis terminas votePadėtis Jemene
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2853(RSP)]
RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.
85Galutinis terminas voteKova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2018/2747(RSP)]
B8-0400/2018
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d.
15:00 - 16:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
79Galutinis terminas pointGyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2858(RSP)]
Balsavimas vyks per spalio mėn. II plenarinę sesiją
     
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Komisijai
Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Autorius (komitetas)2'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
80item on the agendapointŽiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 14:00
81item on the agendapointJAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 14:00
82item on the agendapointMasinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 14:00
16item on the agendapointES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
Axel Voss (A8-0320/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
30item on the agendapointNutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas
Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
28item on the agendapointLaisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
48item on the agendapointES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms
(O-000078/2018 - B8-0404/2018) (O-000074/2018 - B8-0402/2018) (O-000075/2018 - B8-0403/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
71item on the agendapointPadėtis Jemene
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
85item on the agendapointKova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2018 m. rugsėjo 26 d., 13:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
79item on the agendapointGyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai
(O-000095/2018 - B8-0410/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. spalio 17 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. spalio 22 d., 20:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. rugsėjo 28 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. spalio 1 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. spalio 2 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas