Agenda
StraatsburgMaandag 12 november 2018 - Donderdag 15 november 2018  
Woensdag 14 november 2018171kVersie: Woensdag 14 november 2018, 15:04
 Agendapunten
09:00 - 11:20   Debatten
11:30 - 12:00   Plechtige vergadering
12:00 - 12:30   (Uitreiking van de LUX-prijs)
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:20   Debatten       Spreektijd
  pointGecombineerde behandeling - Telecommunicatiepakket
18Deadline***I-Europees wetboek voor elektronische communicatie
Verslag:  Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
17Deadline***I-Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Verslag:  Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
63Deadline***IpointCO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
11:30 - 12:00   Plechtige vergadering      
70 pointToespraak van Cyril Ramaphosa, president van de Republiek Zuid-Afrika
12:00 - 12:30   (Uitreiking van de LUX-prijs)      
71 point(Uitreiking van de LUX-prijs)
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
25Deadline voteTussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord
Interimverslag:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)
Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord
[2018/0166R(APP)]
Begrotingscommissie
Debat: Dinsdag 13 november 2018
64*vote Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun
Verslag:  Sander Loones (A8-0315/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen
[COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
13 voteWapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
Verslag:  Sabine Lösing (A8-0335/2018)
Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
[2018/2157(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 13 november 2018
38Deadline***IvoteToekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt
Verslag:  Andreas Schwab (A8-0057/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt
[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Dinsdag 13 november 2018
18Deadline***IvoteEuropees wetboek voor elektronische communicatie
Verslag:  Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)
[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Woensdag 14 november 2018
17Deadline***IvoteOrgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Verslag:  Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Woensdag 14 november 2018
63Deadline***IvoteCO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 14 november 2018
65Deadline voteNoodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten
Ontwerpresoluties
[2018/2886(RSP)]
B8-0523/2018, B8-0524/2018
Debat: Dinsdag 23 oktober 2018
57Deadline voteUitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Verslag:  Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
[2017/2282(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 13 november 2018
58Deadline voteUitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië
Verslag:  Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië
[2017/2281(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 13 november 2018
12Deadline voteHumanitaire visa
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa
[2017/2270(INL)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Dinsdag 13 november 2018
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
80 pointDe EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2018/2919(RSP)]
56Deadline***IpointRechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
Verslag:  Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
62Deadline***IpointPersistente organische verontreinigende stoffen
Verslag:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
85 pointOnafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2930(RSP)]
69 pointEuropese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2907(RSP)]
77 pointEU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2920(RSP)]
79 pointDe extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2922(RSP)]
09:00 - 11:20   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)15'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteur voor advies1'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden240'
PPE66'30S&D57'30ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'30EFDD14'30ENF12'NI9'
18item on the agendapointEuropees wetboek voor elektronische communicatie
Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 november 2018, 13:00
17item on the agendapointOrgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Evžen Tošenovský (A8-0305/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 november 2018, 13:00
63item on the agendapointCO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 november 2018, 13:00
25item on the agendapointTussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018
  -AmendementenDonderdag 8 november 2018, 13:00
38item on the agendapointToekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt
Andreas Schwab (A8-0057/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 november 2018, 13:00
65item on the agendapointNoodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten
  -OntwerpresolutiesWoensdag 7 november 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 november 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 12 november 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 13 november 2018, 16:00
57item on the agendapointUitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Andrejs Mamikins (A8-0320/2018
  -AmendementenWoensdag 7 november 2018, 13:00
58item on the agendapointUitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië
Petras Auštrevičius (A8-0322/2018
  -AmendementenWoensdag 7 november 2018, 13:00
12item on the agendapointHumanitaire visa
Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018
  -AmendementenWoensdag 7 november 2018, 13:00
56item on the agendapointRechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 november 2018, 13:00
62item on the agendapointPersistente organische verontreinigende stoffen
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 november 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 9 november 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 12 november 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 13 november 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 14 november 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 14 november 2018Juridische mededeling