Дневен ред
БрюкселСряда, 28 ноември 2018 г. - Четвъртък, 29 ноември 2018 г. 216k
Cряда, 28 ноември 2018159kВерсия: Четвъртък, 29 ноември 2018, 09:22
 Точки от дневния ред
15:00 - 17:30   Разисквания
17:30 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 17:30   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
41 pointРазискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа
[2018/2734(RSP)]
17:30 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
46 pointСтратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение
Изявление на Комисията
[2018/2941(RSP)]
24Срок pointПакет за единния пазар
Изявление на Комисията
[2018/2903(RSP)]
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
43Срок pointСТО: бъдещи перспективи
Доклад:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Доклад относно СТО: бъдещи перспективи
[2018/2084(INI)]
Комисия по международна търговия
8Срок pointДоклад от 2018 г. относно Сърбия
Доклад:  David McAllister (A8-0331/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия
[2018/2146(INI)]
Комисия по външни работи
5Срок pointДоклад от 2018 г. относно Косово
Доклад:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Доклад относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г.
[2018/2149(INI)]
Комисия по външни работи
4Срок pointДоклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
Доклад:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
[2018/2145(INI)]
Комисия по външни работи
6Срок pointДоклад от 2018 г. относно Албания
Доклад:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания
[2018/2147(INI)]
Комисия по външни работи
7Срок pointДоклад от 2018 г. относно Черна гора
Доклад:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора
[2018/2144(INI)]
Комисия по външни работи
13Срок pointЗащита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
Доклад:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС


[2018/2117(INI)]
Комисия по външни работи
Член 113 от Правилника за дейността
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
15:00 - 17:30   Разисквания     item on the agenda
Ларс Льоке Расмусен, министър-председател на Дания30'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
17:30 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)25'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)50'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчик по становище1'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (9x5') 45'
Членове на ЕП90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
24item on the agendapointПакет за единния пазар
  -Предложения за резолюцииCряда, 5 декември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 10 декември 2018, 20:00
43item on the agendapointСТО: бъдещи перспективи
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияПонеделник, 26 ноември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 28 ноември 2018, 16:00
8item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Сърбия
David McAllister (A8-0331/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
5item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Косово
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
4item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
6item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Албания
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
7item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Черна гора
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -ИзмененияCряда, 21 ноември 2018, 13:00
13item on the agendapointЗащита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -ИзмененияВтoрник, 27 ноември 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 28 ноември 2018, 19:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 27 ноември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация