Dagsorden
BruxellesOnsdag den 28. november 2018 - Torsdag den 29. november 2018 198k
Onsdag den 28. november 2018160kUdgave: Torsdag den 29. november 2018, 09:22
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 17:30   Forhandling
17:30 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

15:00 - 17:30   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
41 pointDrøftelse med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, om Europas fremtid
[2018/2734(RSP)]
17:30 - 24:00   Forhandling       Taletid
46 pointStrategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2941(RSP)]
24Frist pointPakke for det indre marked
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2903(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
43Frist pointWTO: vejen frem
Betænkning:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Betænkning om WTO: vejen frem
[2018/2084(INI)]
Udvalget om International Handel
8Frist pointKommissionens 2018-rapport om Serbien
Betænkning:  David McAllister (A8-0331/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Serbien
[2018/2146(INI)]
Udenrigsudvalget
5Frist pointKommissionens 2018-rapport om Kosovo
Betænkning:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo
[2018/2149(INI)]
Udenrigsudvalget
4Frist pointKommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien
Betænkning:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
[2018/2145(INI)]
Udenrigsudvalget
6Frist pointKommissionens 2018-rapport om Albanien
Betænkning:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Albanien
[2018/2147(INI)]
Udenrigsudvalget
7Frist pointKommissionens 2018-rapport om Montenegro
Betænkning:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Montenegro
[2018/2144(INI)]
Udenrigsudvalget
13Frist pointForsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil
Betænkning:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil
[2018/2117(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
15:00 - 17:30   Forhandling     item on the agenda
Lars Løkke Rasmussen, Danmarks statsminister30'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
17:30 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)25'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)50'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordfører for udtalelse1'
Catch-the-eye   (9x5') 45'
Medlemmer90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
24item on the agendapointPakke for det indre marked
  -Forslag til beslutningOnsdag den 5. december 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 10. december 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 10. december 2018, 20:00
43item on the agendapointWTO: vejen frem
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagMandag den 26. november 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 28. november 2018, 16:00
8item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Serbien
David McAllister (A8-0331/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
5item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
4item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik
Makedonien
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
6item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Albanien
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
7item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Montenegro
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. november 2018, 13:00
13item on the agendapointForsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -ÆndringsforslagTirsdag den 27. november 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 28. november 2018, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 27. november 2018, 19:00
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse