Päevakord
BrüsselKolmapäev, 28. november 2018 - Neljapäev, 29. november 2018 193k
Kolmapäev, 28. november 2018153kVersioon: Neljapäev, 29. november 2018, 10:56
 Päevakorra punktid
15:00 - 17:30   Arutelud
17:30 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 17:30   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
41 pointEuroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga
[2018/2734(RSP)]
17:30 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
46 pointELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas Pariisi kokkuleppega
Komisjoni avaldus
[2018/2941(RSP)]
24Tähtaeg pointÜhtse turu pakett
Komisjoni avaldus
[2018/2903(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
43Tähtaeg pointWTO edasine tegevus
Raport:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Raport WTO edasise tegevuse kohta
[2018/2084(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
8Tähtaeg point2018. aasta aruanne Serbia kohta
Raport:  David McAllister (A8-0331/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta
[2018/2146(INI)]
Väliskomisjon
5Tähtaeg point2018. aasta aruanne Kosovo kohta
Raport:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta
[2018/2149(INI)]
Väliskomisjon
4Tähtaeg point2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
Raport:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki
[2018/2145(INI)]
Väliskomisjon
6Tähtaeg point2018. aasta aruanne Albaania kohta
Raport:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta
[2018/2147(INI)]
Väliskomisjon
7Tähtaeg point2018. aasta aruanne Montenegro kohta
Raport:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Raport komisjoni 2018. aasta Montenegro aruande kohta
[2018/2144(INI)]
Väliskomisjon
13Tähtaeg pointAkadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses
Raport:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb akadeemilise vabaduse kaitsmist ELi välistegevuses
[2018/2117(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
15:00 - 17:30   Arutelud     item on the agenda
Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen30'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
17:30 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)25'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)50'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostaja1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (9x5') 45'
Parlamendiliikmed90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
24item on the agendapointÜhtse turu pakett
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 10. detsember 2018, 20:00
43item on the agendapointWTO edasine tegevus
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 26. november 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 28. november 2018, 16:00
8item on the agendapoint2018. aasta aruanne Serbia kohta
David McAllister (A8-0331/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
5item on the agendapoint2018. aasta aruanne Kosovo kohta
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
4item on the agendapoint2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
6item on the agendapoint2018. aasta aruanne Albaania kohta
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
7item on the agendapoint2018. aasta aruanne Montenegro kohta
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. november 2018, 13:00
13item on the agendapointAkadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 27. november 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 28. november 2018, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 27. november 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave